mozaika ZAPRASZAMY

do kościoła Świętej Rodziny w Warszawie ul. Rozwadowska 9/11

27 października 2020 (wtorek)

19.00 - Msza święta
20.00 - Konferencja

Dyżur liturgiczny pełni grupa parafialna św. Kazimierza z Kobyłki .

Informacje

Książka "Zawierzyć Miłosierdziu. Głębia przyzywa głębię"

W Licheniu została zaprezentowana nowa książka pt: "Zawierzyć Miłosierdziu. Głębia przyzywa głębię". Książka zawiera pierwsze trzy zeszyty naszego Ruchu. Została przygotowana przez zespół kapłanów i świeckich z RRN pod kierunkiem ks. Biskupa Andrzeja Siemieniewskiego. Uzyskała zgodę Konferencji Episkopatu Polski na rozpowszechnianie w RRN i w Kościele. Książka jest podstawą do prowadzenia spotkań parafialnych w Ruchu. Można będzie ją nabyć na spotkaniach diecezjalnych na Zaciszu. Od 6 października temat IV - Jedynym przygotowaniem jest poznanie swej niegodności. z książki Zawierzyć Miłosierdziu str. 30
Cena wynosi 15 zł. Dochód ze sprzedaży książek w całości jest przeznaczony na potrzeby Kościoła w Libanie.

Proponowany tekst na spotkania w grupach

Od 20 października 2020 temat - rozdział "Program małej drogi. - Uznawać swoją nicość" str. 34 - 39 z książki "Zawierzyć Miłosierdziu. Głębia przyzywa głębię".

.

Dzień skupienia dla animatorów - odwołany

Dzień skupienia dla animatorów planowany na 24 października 2020 został odwołany.

Zasady spotkań Ruchu Rodzin Nazaretańskich w okresie wzmożonego zagrożenia koronawirusem 11.10.2020 r.

Przeżywamy od pewnego czasu okres wzmożonego zagrożenia koronawirusem. Nierzadko z tego powodu możemy doświadczać niepokojów płynących z uzasadnionej troski o zdrowie – własne i bliskich. Bywają one podsycane przez poczucie niepewności rodzącej się wskutek docierających do nas różnych, często sprzecznych opinii na temat aktualnej sytuacji.

W tym trudnym czasie wyraźniej dostrzegamy, jak wielkim skarbem i niezwykłym oparciem jest dla nas wiara w miłującą obecność Boga oraz droga zawierzenia całego życia Maryi, a zwłaszcza tych obszarów, w których najbardziej uwidacznia się ludzka kruchość i bezradność. Doświadczamy zarazem, że w obliczu trudności nasza wiara tak często okazuje się chwiejna i słaba. Dlatego tym bardziej potrzebuje umocnienia. Otrzymujemy je w szczególny sposób we wspólnocie – poprzez dar sakramentów świętych, trwanie na wspólnej modlitwie i braterskie świadectwo podczas grup dzielenia.

W obliczu aktualnej sytuacji, w której wszyscy odczuwamy potrzebę szczególnego duchowego wsparcia, Księża Moderatorzy podjęli 11 października br. decyzję dotyczącą organizacji spotkań w naszym Ruchu. Księża Moderatorzy zachęcają, aby – dopóki będzie to możliwe i z zachowaniem obowiązujących przepisów – za aprobatą Księdza Proboszcza miejsca kontynuować spotkania wspólnotowe RRN, których wszyscy tak bardzo potrzebujemy. Oczywiście decyzja o udziale w spotkaniu należy do każdego z uczestników i zależy przede wszystkim od jego osobistego rozeznania. Księża Moderatorzy przypominają, że z miłości bliźniego płynie moralny obowiązek szacunku dla jego prawa do poczucia bezpieczeństwa. Na spotkaniach RRN każdy ma prawo czuć się bezpiecznym. Uczyńmy wszystko, co możliwe, aby tak się stało. Służą temu m.in. obowiązujące zasady sanitarne, określone w przepisach państwowych i zaleceniach władzy kościelnej. Dlatego na spotkaniach RRN obowiązuje nas noszenie zabezpieczenia twarzy i zachowanie odpowiedniego dystansu między uczestnikami (przynajmniej 1,5 m).

Poniższa infografika (oficjalne źródło państwowe) ukazuje, że takie postępowanie daje dużą gwarancję bezpieczeństwa dla naszego zdrowia. Zapewnia też, że w przypadku stwierdzenia po spotkaniu u któregoś z uczestników zakażenia koronawirusem (w terminie do 7 dni od spotkania) pozostali nie będą podlegać obowiązkowi kwarantanny: Ryzyko zakażenia (po lewej osoba zarażona).

Zdjęcie

źródło: https://twitter.com/PremierRP/status/1314182823583117313

Na spotkania nie powinny przychodzić osoby, które odczuwają symptomy przeziębienia (podwyższona temperatura, katar, kaszel itp.) lub w okresie tygodnia, poprzedzającym spotkanie, miały kontakt z osobą zarażoną koronawirusem.

Stosując się do powyższych reguł pamiętajmy, że na płaszczyźnie wiary obowiązują nas w tej materii (podobnie jak w każdej innej) chrześcijańskie zasady współpracy z łaską. W przystępny sposób wyraził je św. Ignacy Loyola: „Ufaj Bogu tak, jakby całe powodzenie spraw zależało wyłącznie od Niego; tak jednak dokładaj wszelkich starań, jakbyś ty sam miał wszystko zdziałać, a Bóg nic zgoła”. Mamy czynić wszystko, co w naszej mocy. Jednocześnie możemy odczuwać niepokój, że nasze starania nie są w stanie dać nam stuprocentowego zabezpieczenia. Nie możemy się jednak z tego powodu zwalniać z wysiłków. Z drugiej strony nie możemy z tego powodu ulegać lękowi i panice. Gdy dołożymy wszelkich starań, naszym najpewniejszym oparciem i zabezpieczeniem zawsze pozostaje wiara. Płynie ona z ufności w troskliwą opiekę Opatrzności: w miłość naszego Ojca niebieskiego i Maryi, naszej Matki. Jej owocem jest pokój serca i poczucie bezpieczeństwa, którego nic nie zdoła zachwiać.

Moderator Krajowy RRN Ks. Dariusz Kowalczyk
oraz Księża Moderatorzy Stowarzyszeń Diecezjalnych RRN uczestniczący w spotkaniach w formie telekonferencji w dniach 11 i 19 października 2020.

.

Książka ks. Tadeusza Dajczera - Rozważania o wierze w wersji elektronicznej:
https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/rozwaz_wiara_00.html

Prośby o modlitwę
aby zgłosić swoją prośbę o modlitwę proszę zadzwonić pod numer: 793 730 515 


Prośba o modlitwę w intencji Pauliny i Anny oraz ich rodzin o wszelkie potrzebne łaski.

 

Prosimy o modlitwę za 8 - letniego  Maksymiliana Bednarczyka, syna Marcina i Ingi, a wnuczka Grzegorza i Ingi Siwaków. U Maksymiliana wykryto poważną chorobę i prowadzone jest intensywne leczenie. Prośmy o łaskę ufności Bożej Miłości dla rodziców Maksymiliana.

Prosimy o modlitwę za śp. Piotra Sztajerwalda, Piotra Sawickiego, śp. Marię Kuleczko, śp. Marka Kopeć, śp. Wiesię Konstantyn, śp. Elę Ożdżeńską, śp. Sławka Dorociaka i śp. Tomka Wilanda oraz nasze siostry i braci z RRN, którzy w ostatnim czasie odeszli do Pana.

Za prześladowanych chrześcijan, którzy gorąco modlą się do Jezusa.
Aby obejrzeć nagrania naciśnij kursorem poniższe linki:

  https://www.youtube.com/watch?v=-XEY_m4D3sE                                 

  https://www.youtube.com/watch?v=W4x83NmFvpY   

  https://www.youtube.com/watch?v=4r3K0XvFyu8      

  https://www.youtube.com/watch?v=NPDvZP0Q4NE&;index=12&list=RDk8a6rfi-iWYśp