Plan spotkań grup małżeńskich w Markach w roku formacyjnym 2016/2017

Spotkania małżeństw i rodzin w Markach
Temat przewodni rocznych spotkań brzmi: "Przysięga małżeńska".
Miejsce spotkań: Kościół św. Izydora lub Dom Katolicki w Markach przy ul Piłsudskiego 93
Program spotkań: Msza święta, konferencja, grupy dzielenia albo warsztaty lub spotkania z zaproszonym gościem.


Terminy i tematy spotkań:

24.09.2016 w Domu Katolickim
Czy chcecie dobrowolnie zawrzeć związek małżeński... i czy chcecie z miłości przyjąć i wychować potomstwo, którym Bóg was obdarzy?
godz. 16.00 Przygotowanie do Mszy świętej,
godz. 16.30 Msza święta
godz. 17.30 Konferencja, lub grupy dzielenia, lub warsztaty, lub spotkania z zaproszonym gościem.

22.10.2016 w Domu Katolickim
Ja... biorę ciebie za męża/żonę.
godz. 16.00 Przygotowanie do Mszy świętej
godz. 16.30 Msza święta
godz. 17.30 Konferencja, lub grupy dzielenia, lub warsztaty, lub spotkania z zaproszonym gościem.

26.11.2016 w kościele św. Izydora
Ślubuję ci miłość.
godz. 16.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
godz. 16.30 Msza święta
godz. 17.30 Konferencja, lub grupy dzielenia, lub warsztaty, lub spotkania z zaproszonym gościem.

17.12.2016 w kościele św. Izydora
Ślubuję ci... wierność.
godz. 16.00 Adoracja Najświetszego Sakramentu
godz. 16.30 Msza święta
godz.17.30 Konferencja, lub grupy dzielenia, lub warsztaty, lub spotkania z zaproszonym gościem.

28.01.2017 w kościele św. Izydora
Ślubuję ci... uczciwość małżeńską. 
godz. 16.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
godz. 16.30 Msza święta
godz. 17.30 Konferencja, lub grupy dzielenia, lub warsztaty, lub spotkania z zaproszonym gościem.

25.03.2017 w kościele św. Izydora
Ślubuję ci..., że cię nie opuszczę, aż do śmierci.
godz. 16.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
godz. 16.30 Msza święta
godz. 17.30 Konferencja, lub grupy dzielenia, lub warsztaty, lub spotkania z zaproszonym gościem.

07.04.2017 Rekolekcje wyjazdowe

20.05.2017 w Domu Katolickim
Przyjmij tę obrączkę, jako znak mojej miłości.
godz. 16.00 Przygotowanie
godz. 16.30 Msza święta
godz. 17.30 Konferencja, lub grupy dzielenia, lub warsztaty, lub spotkania z zaproszonym gościem.

24.06.2017 w kościele św. Izydora
Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela
godz. 16.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
godz. 16.30 Msza święta
godz. 17.30 Konferencja, lub grupy dzielenia, lub warsztaty, lub spotkania z zaproszonym gościem.