Kronika

Rekolekcje w Małym Cichym 2019 - relacja

W dniach od 29 czerwca do 7 lipca 2019 odbywały się rekolekcje Ruchu Rodzin Nazaretańskich diecezji warszawsko-praskiej w podhalańkiej wiosce Małe Ciche. Hasło tegorocznych dni skupienia brzmiało: „Miłość owocem nowego życia”.

Moderatorem rekolekcji był ks. Kazimierz Sztajerwald, który zachęcał nas do rozważenia: czym jest nowe życie, co ono dla nas znaczy i co z niego wynika? Polecał nas opiece Matki Bożej, byśmy razem z Nią szukali odpowiedzi na te pytania i podejmowali nowe życie. W dniu przyjazdu w czasie Mszy świętej podkreślił, że na rekolekcjach nic nie dzieje się przypadkowo. Wszystko jest zaplanowane przez Boga, który chce nas dotknąć Swoją miłością.

W czasie rekolekcji byli z nami kapłani: ks. Andrzej Mazański, moderator RRN naszej diecezji, ks. Mieczysław Jerzak, a także ks. Dariusz Kowalczyk, moderator krajowy RRN. W tym roku przyjechało przeszło 170 uczestników, którzy mieszkali w 7 domach góralskich. Program rekolekcyjny był przygotowany również dla dzieci. Młodzi uczestnicy mieli zajęcia w 4 grupach wiekowych prowadzonych przez 8 animatorów dziecięcych. Dla rodziców i opiekunów dzieci była przygotowana książka pt. „Pan Bóg pragnie kochać i czynić dobro przez nas” przeznaczona do rozmów i modlitw z dziećmi rano i wieczorem. Myślą przewodnią programu dziecięcego była modlitwa św. Faustyny o łaskę pełnienia miłosierdzia względem bliźnich. (Dzienniczek, 163)

Dzień rekolekcyjny rozpoczynał się medytacją poranną w kościele. Msza święta była punktem centralnym dnia, po niej konferencja i spotkania w grupach dzielenia. Późnym wieczorem przychodziliśmy do kościoła na adorację Najświętszego Sakramentu. W niedzielę uczestniczyliśmy w nabożeństwie Drogi Światła na Lichajówkach, zaś w piątek w nabożeństwie Drogi Krzyżowej.

Każdy dzień rekolekcyjny miał swój wiodący temat, do którego nawiązywano w czasie medytacji, konferencji, grup dzielenia i adoracji Najświętszego Sakramentu. Dorośli uczestnicy mieli do dyspozycji Informator rekolekcyjny, opatrzony słowem wstępnym napisanym przez ks. Kazimierza. W Informatorze zawarte były niezbędne informacje oraz zapisany został plan zajęć na każdy dzień, a także Słowo Boże polecane do medytacji porannej.

W tym roku mieliśmy jeden wspólny wyjazd do Ludźmierza. W Sanktuarium Matki Bożej, Królowej Podhala spotkali się uczestnicy rekolekcji RRN z różnych diecezji w Polsce. Dzień Wspólnoty RRN przypadł na święto Apostoła Tomasza. Mszy świętej przewodniczył i wygłosił homilię ks. biskup Andrzej Siemieniewski. Oto kilka myśli z jego homilii.

Ks. biskup zwrócił uwagę na postać św. Tomasza, który w obliczu najważniejszego orędzia Ewangelii mówi – to nie do wiary! Chciałbym uwierzyć, ale to nie do wiary. Jednak Pan to sprawił, że z niedowiarka stał się Apostołem, który poszedł z orędziem Ewangelii do ludzi.

My także czasem nie dowierzamy w oszałamiającą moc obietnic Pana Boga. Tomasz domagał się namacalnych znaków, włożenia rąk w rany. Kiedy je otrzymał, zawołał Pan mój i Bóg mój.

Znakiem dla nas, że Pan Jezus zmartwychwstał jest Kościół, przeżywany jako rodzina, w której mieszka Bóg. Mieszkamy w tym samym domu, co Bóg razem z Jego domownikami. Czy nie taka obietnica i oczekiwania kryją się za Ruchem Rodzin Nazaretańskich? Pierwsza Rodzina Nazaretańska, pierwsi domownicy Boga, to Najświętsza Maryja Panna, św. Józef i Pan Jezus...

Jeśli Bóg daje nam ze swojej łaski Dom, a dar łączymy z zadaniami i misją, to jak stać się jego współbudowniczym? Ten dom ma być budowany na fundamencie Apostołów i Proroków. To nie jest wiara oparta na doświadczeniu ludzi, bo Słowo Boże jest fundamentem dla domowników Domu Boga. Prorok otrzymuje światło, jak być świętym. Dlatego cenimy świętych, którzy cenili Słowo Boże i zanieśli je do innych. Mądrość świętych jest konieczna, by nie być uczonym zza biurka. Święty pokazuje jak rozumieć Słowo Boże i jak przeżyć życie.

Kamień węgielny, to kamień, na którym opiera się narożnik domu. Jezus jest nazywany kamieniem węgielnym, bo na Nim opiera się wznoszony Boży Dom. Ktoś może powiedzieć, to nie do wiary. Kto ma doświadczenie wspólnoty i misję, ten zaprowadzi niedowiarka do wiary.

Pan Jezus każdemu z nas mówi: Nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Zostań apostołem, weź misję i udaj się w drogę. Błogosławiony, który nie widział, a uwierzył.

Kilkoro uczestników rekolekcji w Małym Cichym oraz dzieci brali udział w procesji z darami w czasie Mszy świętej w Ludźmierzu. Na zakończenie Mszy świętej ks. biskup zaprosił nas na rozpoczęcie roku formacyjnego 2019/2020 do Wrocławia w sobotę, 21 września 2019.

W czasie rekolekcji zostaliśmy wezwani do wierności przykazaniu miłości wobec Boga i bliźniego. Odrywaliśmy, że sami z siebie nie jesteśmy zdolni do tak heroicznej miłości, jaką ma Jezus do nas. Tylko On uzdalnia do obumierania w nas starego człowieka z jego egoizmem i pychą, byśmy mogli wzrastać ku nowemu życiu, którego owocem jest miłość wzajemna.

Polecamy lekturę zapisanych konferencji, jako przypomnienie i rozważenie treści usłyszanych na rekolekcjach, a dla tych, którzy nie mogli przyjechać, by była okazją do duchowego włączenia się w rekolekcje.

Dziękujemy Bogu za czas rekolekcji, który był dla nas czasem łaski, czasem bliskości Boga i Jego opieki. Prosimy Matkę Bożą, by za nami się wstawiała, abyśmy w życiu codziennym, w domu, w pracy, i we wspólnotach wzrastali ku nowemu życiu i potrafili służyć z miłością Bogu i bliźniemu.

Dziękujemy kapłanom: ks. Kazimierzowi Sztajerwaldowi, ks. Andrzejowi Mazańskiemu, ks. Mieczysławowi Jerzakowi i ks. Dariuszowi Kowalczykowi, który z nami w Małym Cichym. Oni służyli nam odprawiając Msze święte, głosząc homilie i konferencje, spowiadając, uczestnicząc w spotkaniach i modlili się za nas.

Dziękujemy wszystkim animatorom dziecięcym, którzy podjęli z wielkim zaangażowaniem prowadzenie spotkań z dziećmi i z młodzieżą: Eli Zajączkowskiej, Małgosi Gawrylkiewicz, Izie Błońskiej, Małgosi Tatarynowicz, Piotrowi i Ani Modlińskim i Piotrowi i Ani Burs.

Dziękujemy animatorom domowym za to, że troszczyli się o wszystkich uczestników w swoich domach, by stworzyć atmosferę wspólnoty, a byli to: Andrzej Turlej, Małgosia Turowska, Bożenka Rakowska, Zenek Kołodziejczyk, Maciek Babiński, Marek Chaciński i Marta Michnowska.

Dziękujemy również animatorowi liturgicznemu Jurkowi Jaworskiemu i Małgosi Babińskiej animatorce muzycznej i Maćkowi Wyrzykowskiemu.

Dziękujemy wszystkim, którzy modlili się za rekolekcje w Małym Cichym i ofiarowali swoje trudności Bogu za dobre owoce rekolekcji.

Ela Myśliwiec i Tomek Kosko