Kronika

Pielgrzymka RRN na Jasną Górę 27.04.2019 - relacja

Pielgrzymka RRN na Jasną Górę 27 kwietnia 2019 - relacja

W wigilię Niedzieli Miłosierdzia Bożego uczestniczyliśmy w pielgrzymce Ruchu Rodzin Nazaretańskich na Jasną Górę. Hasło pielgrzymki były słowa z Listu św. Pawła do Rzymian: Zło dobrem zwyciężaj. Do Częstochowy przyjechało ok. 1500 członków i sympatyków naszego Ruchu. Z diecezji warszawsko-praskiej było obecnych przeszło 150 osób, którzy przyjechali 3 autokarami, a niektórzy własnymi samochodami.

Pierwsza część pielgrzymki miała miejsce w kościele św. Wojciecha. Proboszcz tej parafii ks. Stanisław Iłczyk powitał nas serdecznie i opowiedział burzliwą historię powstania świątyni, która w tym roku obchodzi 50-lecie istnienia. Przybywające do kościoła grupy witał ks. Stefan Czermiński, moderator RRN z archidiecezji katowickiej.

Gościem naszej wspólnoty był ksiądz biskup Andrzej Siemieniewski, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. RRN. Ks. biskup wygłosił do nas konferencję.

Zło dobrem zwyciężaj - konferencja ks. bp Andrzej Siemieniewskiego

W kościele św. Wojciecha został zainstalowany nowy witraż nad głównym wejściem do świątyni. Przedstawia on 3 osoby, ważne dla naszej ojczyzny, są to: św. Jan Paweł II, Sługa Boży ks. Stefan kardynał Wyszyński i bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Łączy ich bohaterstwo wiary, a szczególnie zwycięstwo nad złem. Św. Jan Paweł II przeżył zamach na swoje życie, ks. kardynał Stefan był więziony przez 3 lata, a ks. Jerzy był prześladowany i zabity. Czy oni są przegrani? Nie. Oni są zwycięzcami. Mają oblicza triumfujące, wpatrzone w Boga, dawcę zwycięstwa. Choć spotkali się ze złem, to zwyciężyli. Zwyciężyli nie militarnie, lecz siłą ducha. Zło zwyciężyli dobrem. To było zwycięstwo w Bożym stylu, czyli Bożą mocą, mocą Ducha Świętego.

Każdy chrześcijanin jest powołany do zwycięstwa. Zwycięża dobrem. Jeśli ktoś chce złem zwalczać zło, to się przyczynia do pomnażania zła. Wielkie rewolucje nie budowały dobra. Zmiana ustroju, zmiana struktur społecznych, czy politycznych nie pomoże, ponieważ zło kryje się w sercu człowieka i nazywa się grzechem.

Zło ujawniające się w życiu osobistym, społecznym, państwowym porównuje się do ciemności. Jezus jest Światłością. Co mamy zrobić w ciemnej piwnicy, by w niej było jasno? Ciemności ustąpią, jeśli otworzymy okna i drzwi. Tak samo jest ze złem. Nie zwalczymy go buntem czy spiskiem, bo to są metody nieskuteczne. Zło nie ustąpi. Jesteśmy światłością świata. Zwyciężać mamy w Bożym stylu. Zwycięża ten, kto wierzy w Boga, kto przyjmuje Słowo Boże. Kościół udzielający sakramentów jest źródłem światła. Święci pociągają do światła Bożego swoim życiem. Poczet wszystkich świętych, to całość objawienia Bożego. Nikt już nie pamięta tych, co zorganizowali zamach na Ojca Świętego, ani tych co więzili Prymasa, ani tych co prześladowali ks. Jerzego. Oni nie są zwycięzcami. Nastąpiła zamiana miejsc. Bóg czuwa nad nami, by w mrokach i ciemnościach powiedzieć nam: Jestem Zwycięzcą - nie daj się zwyciężyć złu, lecz zło dobrem zwyciężaj.

Procesja na Jasną Górę

Po wyjściu z kościoła św. Wojciecha udaliśmy się procesyjnie na Jasną Górę. W drodze odmawialiśmy część radosną różańca świętego. Przed figurą Matki Bożej odśpiewaliśmy Regina Coeli. Wszyscy skierowaliśmy się do Bazyliki Jasnogórskiej, gdzie uczestniczyliśmy w Eucharystii, której przewodniczył ks. biskup Romuald Kamiński, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej.

Homilia ks. biskupa Romualda Kamińskiego

Czcigodni bracia i siostry. Przybyliście się umocnić ze względu na Królestwo Niebieskie. Świadectwo naszej wiary ma oddziaływać na cały świat. Nie idziemy swoją mocą, ponieważ jesteśmy uzbrojeni mocą z wysoka. Panu zależy, by nasza cywilizacja była cywilizacją miłości. Wkrótce odbędzie się beatyfikacja Sługi Bożego ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jemu była bliska Matka Boża Częstochowska. My również chcemy być blisko Matki Bożej.

Wczoraj, 26 kwietnia przypadało święto Matki Bożej Dobrej Rady. Do Maryi warto się zbliżać, bo jest dla nas wielkim dobrem. Zbliżając się przytulamy się do Niej w ufnością. A Matka Boża odwzajemnia się dobrą radą. Ostatnie słowa Maryi zapisane w Ewangelii brzmią: Uczyńcie wszystko, co mój Syn wam powie. I to wystarczy.

Jak jest z nami? Wolimy słuchać relacji z ciekawych wydarzeń lub przepowiedni. A mamy słuchać tego, co mówi do nas Jezus. Skąd czerpać wzór takiego życia? Ukazuje go nam Maryja, której życie jest stałym zaufaniem przynoszącym owoce łaski.

Wielkość, mądrość i otwartość Maryi na Boga nie rozpoczęła się z przyjęciem Jezusa do łona. Ona była otwarta na Niego od samego początku, ponieważ była pełna łaski. Otrzymała od Boga propozycję stania się Matką Zbawiciela w wieku 16 – 17 lat. Była młoda i niedoświadczona. Nie było podobnej sytuacji w historii. Podziwiamy Maryję za Jej odpowiedź.

Dlaczego nie było w Niej lęku? Dla nas byłoby to trudne, ale dla Niej nie, bo była pełna łaski. Nie bójmy się zadań, które stawia nam Bóg, ale dbajmy, by nasze wnętrza były napełnione mocą z wysoka. Ojcze niech się stanie Twoja wola. Takie posłuszeństwo jest piękne. Jeśli Ojciec Miłosierny coś poleca, to w pełnej pokorze wypada powiedzieć: niech mi się stanie, według Twojego zamiaru.

Napełniona mocą z wysoka Maryja idzie na służbę do cioci, czyli do swojej krewnej Elżbiety. Idzie podzielić się tym bogactwem, które otrzymała. Nie gromadzi dla siebie. Człowiek, który gromadzi dla siebie jest odpychający, brzydki. Pięknym jest ten, który dzieli się prawdziwym bogactwem. Czy dziś ludzie chętnie podejmują służbę? Czy nie dominuje postawa obojętności?

W relacji Maryi z Józefem było dużo delikatności, służby, miłości. Na takich wartościach powinny opierać się małżeństwa. W Kaliszu w Sanktuarium św. Józefa jest obraz przedstawiający Świętą Rodzinę. Jezus jest szczęśliwy, bo obok siebie ma dwa filary Mamę i Tatę, czyli Maryję i Józefa. Oni trzymają się za ręce. Idą razem do Boga, do świątyni jerozolimskiej.

Maryja daje nam dobrą radę. Jej rada brzmi: zaufaj Bogu i zgódź się z Jego wolą. Niech stanie Twoja wola Panie w moim życiu. Mamy iść do świata i czynić Królestwo Boga. Czynić cywilizację miłości opartej na służbie, przebaczeniu i miłości.

Adoracja Najświętszego Sakramentu w sali o. Kordeckiego

O godz. 15.00 zgromadziliśmy się w sali o. Kordeckiego. Przed wniesionym Najświętszym Sakramencie trwaliśmy na modlitwie. Adoracja prowadzona była połączona z Koronką do Miłosierdzia Bożego i rozważaniem tajemnicy Pięciu Najświętszych Ran Pana Jezusa.

W czasie rozesłania usłyszeliśmy, że inauguracja nowego roku formacyjnego 2019/2020 odbędzie się we Wrocławiu dnia 21 września 2019.

Za organizację pielgrzymki RRN odpowiadały osoby z RRN archidiecezji katowickiej i z RRN diecezji bielsko-żywieckiej. Śpiewy przygotowali i prowadzili muzycy z zespołu z Kargowej.

Relację przygotowała E. Myśliwiec.

Zapisane myśli z konferencji ks. bp Andrzeja Siemieniewskiego i z homilii ks. bp Romualda Kamińskiego nie stanowią całości wypowiedzi. Pełną relację można wysłuchać na stronie internetowej www.rrn.info.pl