Droga Światła 2021

3. Niedziela Zwykła (A) – Jezus Światłością | Homilie i rozważania

Wstęp:

Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz skąd pochodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha. J 3, 8

Duch Święty został posłany przez Boga, aby wraz z Jezusem współpracował w dziele zbawienia. Po zmartwychwstaniu również w sposób ukryty, niemal niezauważalny działał przygotowując uczniów do spotkań ze Zmartwychwstałym, aż do jawnego zstąpienia na nich w Dniu Pięćdziesiątnicy. Zaskakujący, poruszający, niezmordowany, wolny jak wiatr, którego nie widać. Jednak uważny obserwator mógł dostrzec zmiany, które dokonał w życiu uczniów, aby mogli narodzić się z Ducha. Rozważając 14 stacji Drogi Światła będziemy odkrywać Jego obecność w wydarzeniach paschalnych.

Duchu Święty, pozwoli nam odkryć Twoją obecność w naszym życiu i pragnąć, abyśmy narodzili się na nowo z Twojego Ducha.

.

Stacja 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg. Dzieje Apostolskie 2,32

Jezus zmartwychwstał! Żaden z uczniów i przyjaciół Jezusa nie oczekiwał przy grobie na cud zmartwychwstania. Jednak nieodwołalny zamiar Boży był taki, aby konkretni, wcześniej powołani ludzie zostali włączeni w tę tajemnicę Zbawiciela. Duch Święty, który współdziałał z Jezusem w czasie Jego publicznej działalności, teraz rozpoczyna nowy etap poszukiwania i przygotowywania wybranych uczniów do spotkania ze Zmartwychwstałym. Duch Święty nie opuszcza uczniów przeżywających smutek i przygnębienie. Towarzyszy im, kiedy poznają prawdę o sobie. Otwiera ich serca, aby w pokorze odkrywali prawdę o sobie. Przygotowuje, by na nowo poznali Jezusa.

Duchu Święty, prowadź nas do Jezusa drogami pokory.

.

Stacja 2. Dwaj uczniowie przybywają do pustego grobu

Wyszedł Piotr i drugi uczeń i szli do grobu. J 20, 25

Piotr i Jan, kiedy usłyszeli od kobiet, że Jezus zmartwychwstał, nie zlekceważyli tych słów, jak pozostali uczniowie. Pobiegli do grobu, ponieważ Duch Święty poruszył ich serca i nakłonił do udania się w drogę. Reszta słysząc to samo wezwanie nie zareagowała, gasząc powątpiewaniem entuzjazm kobiet. Nie wierzyli ich słowom, nie odpowiedzieli na poruszenie Ducha Świętego. Piotr i Jan choć nic nie widzieli oprócz pustego grobu i pozostawionych szat, otrzymali dar wiary, bo przyszli na pierwsze wezwanie.

Duchu Święty, naucz nas rozpoznawać Twoje natchnienia i iść za nimi.

.

Stacja 3. Zmartwychwstały Pan objawia się Marii Magdalenie

Udaj się do moich braci i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. J 20, 17

Duch Święty prowadził Marię Magdalenę do uczniów z misją przekazania im dokładnie słów zmartwychwstałego Jezusa. Wcześniej Jezus nazywał tych, co za Nim poszli: uczniami, sługami, a nawet przyjaciółmi. Po zmartwychwstaniu skrócił dystans, mówiąc: moi bracia. Duch Święty zaprowadził Marię Magdalenę do Jedenastu, pouczył ją, że to właśnie oni są braćmi, chociaż zawiedli, chociaż nie uwierzyli. Zostali wybrani na braci Jezusa, zanim uwierzyli.

Duchu Święty, jesteśmy Bożą rodziną, naucz nas pełnić wolę Boga.

.

Stacja 4. Zmartwychwstały Pan objawia się uczniom na drodze do Emaus

Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał. Łk 24, 32

Uczniowie Pana Jezusa, odkąd Go spotkali, byli rozpaleni emocjami, że oto są tak blisko oczekiwanego od tysięcy lat Mesjasza. Ich uwaga była skupiona na Jego cudach, popularności wśród ludu, zręczności i inteligencji, gdy odpowiadał na trudne pytania, na oczekiwaniu nadchodzących ekscytujących wydarzeń. Mniej interesowało ich to, co Jezus mówił, nie zastanawiali się nad Jego słowami. Mało tego, nigdzie w Ewangelii nie jest zapisane, żeby uczniowie się modlili i rozważali Słowo. W drodze do Emaus byli pozbawieni wcześniejszej emocjonalnej atmosfery, Nieznajomy nie skupiał uwagi na sobie, tylko cytował i tłumaczył Pismo Święte. Pierwszy raz, dzięki pomocy Ducha Świętego, dali się wprowadzić w medytację. Jezus mówił, a Duch Boży otwierał ich. Odkryli, że można się modlić do Boga rozważając Słowo Boże, które swoim ogniem rozpalało ich serca.

Duchu Święty, otwieraj nasze serca na Słowo Boże.

.

Stacja 5. Zmartwychwstały Pan objawia się przy łamaniu chleba

Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Łk 24, 29

Zmartwychwstały Jezus najczęściej nie był rozpoznawany przez tych, z którymi się spotykał. Rozpoznać Jezusa mogli ci, którzy chcieli Go poznać. Dwaj uczniowie w drodze do Emaus nie mieli zamiaru poznać swego Rozmówcy. Dzielili się swoimi wątpliwościami, krytykowali Jego brak zainteresowania głośnym wydarzeniem w Jerozolimie. Dopiero zaciekawieni i poruszeni tym, co od Niego usłyszeli, namawiają Go do spędzenia wspólnego wieczoru. Chcą poznać Tego, który przemówił do ich serc. Chęć poznania Nieznajomego, odkrycia w nim działającego Boga była inicjatywą Ducha Świętego. Już nie tylko serca ich pałały. Na znak łamania chleba, ich oczy zaczęły widzieć żywego i prawdziwego Jezusa.

Duchu Święty, towarzysz nam w spotkaniach z drugim człowiekiem.

.

Stacja 6. Zmartwychwstały Pan objawia się uczniom

Pokój wam. A to powiedziawszy pokazał im ręce i bok. J 20, 19-20

Reakcje uczniów na widok zmartwychwstałego Jezusa, to zdenerwowanie i strach przed nieznanym. Oni myśleli, że widzą ducha. Który z nich wierzył, że Jezus przyszedł w ciele? Duch Święty kieruje ich uwagę tak, że dostrzegają Ciało Jezusa ze śladami męki. I po ranach Go poznali, przekonali się, że to na pewno On. Wtedy ich serca napełniły się pokojem i ucieszyli się. Pokój i radość, to owoce Ducha Świętego, które otrzymali w czasie pierwszego spotkania z Panem.

Duchu Święty, pomóż nam rozpoznawać Jezusa, kiedy do nas przychodzi.

.

Stacja 7. Zmartwychwstały Pan przekazuje uczniom władzę odpuszczania grzechów

Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. J 20, 23

Jezus mówi uczniom, że będą przebaczać grzechy. Któż może odpuszczać grzechy, jeśli nie sam Bóg? Tak, to Bóg odpuszcza grzechy. Uczniowie czuli się grzesznikami potrzebującymi przebaczenia. Jezus udzielił im władzy odpuszczania grzechów, bo przyjęli Ducha Świętego, który będzie ich prowadził i dawał rozeznanie. Duch Święty działa w sercu kapłana i w sercu człowieka, który prosi o przebaczenie. Daje mu poznać grzechy, którymi obraził Boga i uzdalnia do nawrócenia. Duch Święty uzdalnia do rozpoczęcia nowego życia w Bogu. Dwóch ludzi w jednym czasie zostaje objętych działaniem Ducha Świętego: spowiednik i spowiadający się.

Duchu Święty, prowadź nas, kiedy przystępujemy do spowiedzi.

.

Stacja 8. Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza

Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. J 20, 25

Tomasz otrzymał podpowiedź Ducha Świętego, jak rozpoznać Jezusa. Rany w dłoniach i stopach będą świadczyły, że to jest Ten, który został ukrzyżowany. Jak będzie miał rany, to jest mój PAN. Rana na boku sięgająca serca, była raną śmiertelną. Każdy, kto jest ugodzony w serce nie ma szans na przeżycie. Jeśli ma tę ranę, to znaczy, że umarł, a jeśli mimo to żyje, to jest mój BÓG. Darem Ducha Świętego była wiara Tomasza, że Jezus, który na pewno umarł, żyje prawdziwie.

Duchu Święty, dopomóż nam szukać Twoich podpowiedzi w chwilach wątpliwości i zagubienia.

.

Stacja 9. Zmartwychwstały Pan ukazuje się nad Jeziorem Galilejskim

Szymon Piotr usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę – był bowiem prawie nagi – i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią. J21,7-8

Reakcja Szymona Piotra na słowa Jana: To jest Pan, wydawała się bezsensowna. Po co zakładać ubranie, jeśli ma się zamiar wskoczyć do wody? Po co płynąć wpław, kiedy można było dopłynąć łodzią? Reakcja Piotra wynikała z natchnienia Ducha Świętego. Dar pokory pozwolił mu posłuchać młodszego brata i nie obrazić się, że młodszy brat rozpoznał pierwszy Pana. Piotr nie wiedział, po co założył szatę, ale Duch Święty wiedział. Przy otrzymaniu władzy pasterskiej, Piotr będzie ubrany. W ubraniu rzucił się do jeziora, po którym kiedyś chodził, dzięki łasce Jezusa.

Duchu Święty, pozwól dostrzec w zwykłych wydarzeniach naszego życia Boże działanie

.

Stacja 10. Zmartwychwstały Pan przekazuje władzę pasterską Piotrowi

Jezus rzekł do Szymona Piotra: Paś baranki moje...Paś owce moje. J 21, 7

Uczniowie posłuchali nakazu, aby udać się do Galilei. Mieli być razem, ale tylko sześciu wybrało się z Piotrem na nocny połów. Tam, gdzie jest Piotr, tam jest Kościół, do którego przychodzi Pan. Jednak Jezus myśli o wszystkich, nawet o tych, którzy nie towarzyszyli Piotrowi w nocnej wyprawie. Posyła go, by odszukał resztę, aby zatroszczył się o nich, jak pasterz o baranki. Ma ich przyprowadzić do Kościoła i umacniać ich wiarę. Podobnie ma zatroszczyć się o wszystkich, którzy uwierzą, by nie byli, jak owce nie mające pasterza. W misji budowania Kościoła będzie go wspierał swą mocą Duch Święty.

Duchu Święty, naucz nas troszczyć się o tych, którzy odłączyli się od Chrystusa i od Kościoła.

.

Stacja 11. Zmartwychwstały Pan daje uczniom nakaz misyjny

Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami...aż po krańce ziemi. Dz 1, 8

Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Do tej pory to oni mieli prawo nauczać naród wybrany i tłumaczyć Słowo Boże. Teraz następuje zmiana katedry i nauczycieli. Jezus ustanawia Katedrę świętego Piotra i Apostołów. Oni mają nauczać nowy Lud Boży i głosić prawdziwą naukę. I chociaż starzy nauczyciele będą protestować: „Zakazaliśmy wam surowo, abyście nie nauczali w to imię, a oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką”, oni, prowadzeni przez Ducha Świętego, śmiało odpowiedzą: „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” (Dz. Ap. 5, 28-29)

Duchu Święty, uzdolnij nas do słuchania Boga.

.

Stacja 12. Zmartwychwstały Pan wstępuje do nieba

Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. J 6, 53

Jezus wstępuje do nieba. Odszedł, ale pozostawił swoje Ciało i Krew. To jest tajemnica, której nie zrozumieli Żydzi. Słowa o spożywaniu Ciała i Krwi były dla nich zgorszeniem. Uczniowie również ich nie rozumieli, ale Duch Święty podpowiadał im, że Jezus ma słowa życia wiecznego. Udzielał im łaski, by uwierzyli i poznali, że Jezus jest Święty (J 6, 69). W czasie Mszy świętej mamy udział w śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Przyjmujemy komunię świętą. Czy jest to Ciało zmarłe, czy żywe? Ten może przyjść do Chrystusa, komu zostało to dane przez Boga. Inaczej zgorszy się nauką o spożywaniu Ciała i Krwi, które daje życie. Jezus jest u Boga Ojca w niebie i jednocześnie jest obecny w Eucharystii. Udziela się nam, byśmy mieli życie w sobie.

Duchu Święty, jeśli nie będziemy przyjmować Ciała i Krwi Jezusa, to do kogo pójdziemy?

.

Stacja 13. Uczniowie wraz z Maryją oczekują na Zesłanie Ducha Świętego

Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. J 19, 27

Te słowa umierającego Jezusa usłyszał uczeń, Jan i przyjął Maryję. Matka Boża była darem Jezusa. Była też darem Ducha Świętego dla wszystkich uczniów, którzy nie wierzyli i nie stanowili jeszcze wspólnoty. Do grona Jedenastu dołączyła nowe osoby, kobiety i braci z rodziny Jezusa. Ci bracia wcześniej kontestowali postępowanie Jezusa, starali się wybić Mu z głowy Jego poglądy, sprowadzić na właściwą według nich drogę. Matka Boża wraz z Duchem Świętym zdobywa ich dla Jezusa. Bracia Pańscy tworzą wspólnotę modlitwy z uczniami i uczennicami Pańskimi.

Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, zdobywaj nasze serca dla Jezusa.

.

Stacja 14. Zesłanie Ducha Świętego

Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak, jak im Duch pozwalał mówić. Dz. Ap. 2, 4

Jak zapowiedział Jezus, Duch Święty został posłany do uczniów. Obecności Ducha towarzyszyły doniosłe wydarzenia. Oto Piotr prosty człowiek, niewykształcony rybak, nienawykły do przemawiania, wraz z pozostałymi Apostołami zwrócił się do licznych słuchaczy i wygłosił, z pomocą Ducha Świętego, mowę, zrozumiałą dla ludzi mówiącymi różnymi językami. A oni zrozumieli i przyjęli tę naukę. Na słowa Piotra nawróciło się około trzech tysięcy ludzi. Pytali z przejęciem, co mamy czynić? I natychmiast przyjęli chrzest w imię Jezusa. Wylanie Ducha Świętego spowodowało, że nawróciło się w jednym czasie więcej osób niż wtedy, kiedy nauczał Jezus. Spełniły się słowa, że większe rzeczy dokonają, niż On. Obecnie Jezus dalej pragnie posyłać Ducha Świętego do naszych serc i dokonywać przez Niego wielkie dzieła Boże.

Panie Jezu, prosimy Cię o dar Twojego Ducha Świętego.

.

Rozważania przygotowali Elżbieta Myśliwiec i Tomasz Kosko