Przyjdź Panie Jezu! Marana Tha! - adoracja 17.12.2019

 

Jesteś z nami Panie. Dziękujemy Ci, za Twoją obecność i miłość, jaką nas obdarzasz.

Niech dzisiejsza adoracja będzie przygotowaniem naszych serc na święto Narodzenia Bożego Syna.

Znalezione obrazy dla zapytania Marana tha obrazy

A Duch i Oblubienica mówią <Przyjdź!>” (Ap 22, 17a)

W Starym Testamencie Bóg zapowiadał przez proroków przyjście Mesjasza. W tych zapowiedziach zawarte było odwieczne pragnienie Ducha Świętego, wołającego do Syna Bożego „Przyjdź!”. Bóg zachęcał Naród Wybrany do modlitwy – prośby, o przyjście Mesjasza. Maryja włączyła się w odwieczne wołanie Ducha Świętego, wołającego dotąd samotnie do Syna Bożego „Przyjdź!”

Maryjo, wyproś nam łaskę modlitwy.

 

Bądź pozdrowiona pełna łaski, Pan z Tobą” (Łk 1, 28)

Modlitwa Maryi była „wołaniem bez słów” (Rz 8, 26), w postawie ubogiej wdowy oddającej swój ostatni grosz, ponieważ Bogu w pełni oddawała siebie do dyspozycji. Słowa archanioła, które usłyszała były pierwszymi, jakie padły w tej modlitwie. Bóg Ją wysłuchał i okazał Jej swoją Miłość i bliskość. Obdarzył pełnią łask, aby mogła jak najlepiej wypełnić przyszłe powołanie.

Maryjo, naucz nas przyjmować Boże powołanie.

 

Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki. A Jego panowaniu nie będzie końca” Łk 1, 33

W czasie Zwiastowania Maryja dowiedziała się wielu informacji o swoim przyszłym Dziecku. Większość z nich dotyczyła Jego mesjańskiej tożsamości. Bóg Ojciec przekazuje: kim będzie Ten, któremu nada imię Jezus. Aby Serce Maryi otworzyło się nie tylko na Dziecko, ale przede wszystkim na Boga, którego ma przyjąć.

Maryjo, naucz nas przyjmować Pana Jezusa.

 

A kto słyszy, niech powie: <Przyjdź!> I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie.” Ap 22, 17b

Zachęcasz nas Maryjo do włączenia się w modlitwę Ducha Świętego i Twoją, w modlitwę wołania do Syna Bożego: Przyjdź!

Przyjdź Panie Jezu do każdego z nas. Wołamy: Marana Tha! Przyjdź Panie Jezu na Mszy świętej i w komunii świętej, Przyjdź Panie Jezu w czasie spowiedzi i modlitwy. Przyjdź! Oświeć nasze życie swoją miłością, abyśmy zeszli z drogi ciemności i grzechu i nawrócili się do Ciebie.

Panie Jezu, zbaw nas

Przyjdź Panie Jezu! Marana Tha!

 

Rozważania przygotowała Elżbieta Myśliwiec