Droga Krzyżowa 2017

http://piotrajana.pl/wp-content/uploads/2016/02/30-wielki-post-tridum2.jpg

WSTĘP

Panie Jezu, podjąłeś drogę krzyżową, aby złożyć ofiarę Bogu, zadośćuczynić za nasze grzechy i wyprosić nam zbawienie. Ofiara Twoja jest marnowana przez wielu ludzi, dlatego Matka Boża przychodzi z apelem do każdego z nas, abyśmy się nie potępili mimo Twojego poświęcenia.

Matko Boża w Fatimie wzywałaś do modlitwy, do pokuty, do podjęcia ofiar, jako zadośćuczynienie za grzechy, jakimi obrażamy Boga.

STACJA 1

PAN JEZUS SKAZANY NA ŚMIERĆ

Jezus postawił swojego sędziego wobec perspektywy poniesienia ofiary. Dał o sobie świadectwo prawdziwe i zachęcił, by także on poszedł drogą prawdy, przeciwstawiając się zwierzchnikom żydowskim. Piłat stanął wobec wyboru pomiędzy podjęciem obrony sprawiedliwego, a ustąpieniem wobec kłamstwa fałszywych oskarżeń. Wybór prawdy jest ofiarą, wymaga narażenia się. Tej ofiary rzymski Prokurator nie chciał ponieść. A Jezus za prawdę został ubiczowany.

Co robicie? Módlcie się dużo! Ofiarujcie nieustannie Najwyższemu (Bogu) modlitwy i umartwienia. Musicie wiele cierpieć, ale łaska Boża będzie waszą siłą.

STACJA 2

PAN JEZUS PRZYJMUJE KRZYŻ

Jezus przyjmuje krzyż jako ofiarę, jakiej oczekiwał od Niego Ojciec. Powiedział bez wahania: „Oto ja, poślij Mnie”. Zadośćuczynił za nasze grzechy pierwszy, a nas zaprasza do współuczestnictwa.

Czy chcecie się ofiarować Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia, które On zechce na was zesłać, jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi jest obrażany, oraz jako wyproszenie nawrócenia grzeszników?

STACJA 3

PAN JEZUS UPADA POD KRZYŻEM PO RAZ PIERWSZY

Dla wielu obserwatorów upadek był dowodem, że Jezus był fałszywym Mesjaszem. Choć wielu z nich Jezus wcześniej uzdrowił, teraz szydzili, mówiąc: „Innych wybawiał, siebie nie może wybawić?” Gdy zobaczyli w Nim słabość, stracili do Niego szacunek i podziw. Jezus ponosi tę ofiarę w milczeniu. Wcześniej był dla nich kimś, a teraz stał się nikim.

Ofiarujcie się za grzeszników i mówcie często, zwłaszcza gdy będziecie ponosić ofiary: O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, za nawrócenie grzeszników i za zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.

STACJA 4

PAN JEZUS SPOTYKA SWOJĄ MATKĘ

Pełna łaski i Ducha Świętego Maryja idzie za Jezusem drogą krzyża i uczestniczy w Jego cierpieniu. Oddaje się do dyspozycji Bogu. Jej świadomość potrzeby ofiary jest podobna do świadomości Jezusa. Jego pragnienia są Jej pragnieniami. Zgodziła się, jako Matka, by Syn przyjął, tak okrutną śmierć za nas i sama składa Go Bogu w ofierze, jak Abraham Izaaka.

Maryja wypowiadając słowo: łaska Boża - rozchyliła dłonie przekazując nam światło, bardzo intensywne, jakby odblask wychodzący z Jej dłoni, które przenikając nasze piersi do najgłębszych zakątków duszy, spowodowało, że widzieliśmy siebie w Bogu, który był tym światłem, wyraźniej niż w najlepszym z luster.

STACJA 5

SZYMON CYRENEJCZYK POMAGA NIEŚĆ KRZYŻ PANU JEZUSOWI

Szymon został przymuszony do pomocy Jezusowi. Żądaną przez żołnierzy ofiarę uznał za ogomną niesprawiedliwość i krzywdę. My w podobnych okolicznościach pytamy z gniewem: „Za jakie grzechy mnie to spotyka?” O duszę Szymona Jezus i Maryja toczyli walkę duchową. Była to modlitwa i ofiara, które podjęli dla jego zbawienia. Otrzymał łaskę przemiany serca i uczestnictwa w ofierze Pana.

Módlcie się! Módlcie się wiele. Czyńcie ofiary za grzeszników, bo wiele dusz idzie na wieczne potępienie, bo nie mają nikogo, kto by się za nie ofiarował i modlił.

STACJA 6

WERONIKA OCIERA TWARZ PANU JEZUSOWI

Matka Boża modli się, za wszystkich stojących na drodze Jezusa. Tych którzy nie podejmują ofiary, tylko patrzą się i czekają na dalszy rozwój wydarzeń. Prosi o tych, którzy podejmą łaskę, pójdą za Jezusem i włączą się w dzieło odkupienia. Na pragnienie Matki odpowiada Weronika. Odważa się na wyjście przed szereg z gestem miłosierdzia, narażając się żołnierzem i tłumowi.

Jezus chce się posłużyć tobą, aby ludzie Mnie poznali i pokochali. Chciałby ustanowić nabożeństwo do mojego Niepokalanego Serca.

STACJA 7

PAN JEZUS UPADA POD KRZYŻEM PO RAZ DRUGI

Jeszcze kilka dni temu krzyczeli „Hosanna”. Teraz poczuli się zawiedzeni. Oczekiwali powstania potężnego królestwa Izraela i wielkości w oczach własnych i świata. A Jezus powtarzał: „Kto chce być wielkim, niech będzie sługą”. On upada ponosząc ofiarę, jako cierpiący Sługa Jahwe, za nawrócenie tych, którzy od Niego odstąpili.

Trójco Przenajświętsza, ofiaruję Ci, Przenajdroższe Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa, obecnego we wszystkich ołtarzach swiata, na przebłaganie za zniewagi, świętokractwa i zaniedbania, które Go obrażają.

STACJA 8

PAN JEZUS UPOMINA PŁACZĄCE NIEWIASTY

Jezus wchodząc do Jerozolimy płacze. A po kilku dniach podejmuje krzyż, by odkupić mieszkańców miasta. Jerozolimskie kobiety płaczą nad Jezusem, ale nie podejmują ofiary. Jezus prosi je, by podjęły modlitwę i pokutę za grzechy swoje i swoich dzieci.

Odmawiajcie codziennie różaniec, aby uprosić pokój dla świata i koniec wojny.

STACJA 9

PAN JEZUS UPADA POD KRZYŻEM PO RAZ TRZECI

Ewangeliści nie zapisali, by na drodze krzyżowej znajdowali się apostołowie. Byli „wielkimi nieobecnymi”. Jezus cierpi z powodu odejścia tych, których wybrał. Ich zdrada boli najbardziej. Zdradzili Ojca, odrzucając Syna. A On wstawia się za nimi: „Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”. My też jesteśmy wybrani, a mimo to zdradzamy Jezusa. Ojcze, potrzebujemy Twojego przebaczenia.

O Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

STACJA 10

OBNAŻENIE Z SZAT PANA JEZUSA

Przed ukrzyżowaniem Jezus składa ofiarę ze swojego ubrania. Jego szaty wpadają w ręce nie znających ich wartości pogańskich żołnierzy. Nie został po nich ślad materialny, ale później ich dzieci (po wiekach), stały się gorliwszymi wyznawcami Chrystusa, niż potomkowie narodu wybranego. Nic, co było Jezusowe nie zmarnowało się. Tunika, Szata, Całun Turyński, Chusta z Manoppello były i są dla Kościoła, jak płaszcz zrzucony przez Eliasza dla oczekującego Elizeusza.

Z wszystkiego, co tylko możecie, zróbcie ofiarę, jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi Bóg jest obrażany i dla uproszenia nawrócenia grzeszników. W ten sposób ściągniecie pokój na waszą ojczyznę.

STACJA 11

PAN JEZUS PRZYBITY DO KRZYŻA

Obok Jezusa na krzyżach cierpieli dwaj skazańcy. Ponosili sprawiedliwą karę za przestępstwa. Obaj szydzili z Jezusa. Modlitwa Maryi dosięga łotrów. Jeden z nich uwierzył w Jezusa i uznał swą karę za słuszną. Cierpienie złożone w ręce Chrystusa zbawia. On przyjął tę nędzną ofiarę i zamienił na pełnowartościowy „bilet wstępu do nieba”.

Przez niezmierzone zasługi Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi proszę Cię Trójco Przenajświętsza o nawrócenie biednych grzeszników.

STACJA 12

PAN JEZUS UMIERA NA KRZYŻU

Zasłonę świątynną mógł przekroczyć raz w roku arcykapłan, aby złożyć ofiarę przebłagania za grzechy własne i ludu. Kapłani mieli przesłanki, aby uwierzyć Jezusowi i rozpoznać w Nim Mesjasza, ale bardziej troszczyli się o zachowanie wszyskiego, „by było, jak było”, więc Jezusa złożyli na ołtarzu swej pychy i interesów. Tego roku „Ofiara” została zakupiona za 30 srebrników. Bóg ubiegł arcykapłana, rozdarł zasłonę przybytku i przyjął ofiarę Ciała i Krwi złożoną na krzyżu przez Swojego Syna dla naszego zbawienia. Wielu kapłanów odczytało ten znak i nawróciło się.

O, mój Boże wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie, kocham Ciebie. Proszę, abyś przebaczył wszystkim tym, którzy Tobie nie wierzą, nie uwielbiają Ciebie, nie ufają Tobie i nie kochają Ciebie.

STACJA 13

ZDJĘCIE Z KRZYŻA PANA JEZUSA

Żołnierz rzymski przebił bok, z którego wypłynęła krew i woda. Dar Jezusa obmył Matkę Bożą, apostoła Jana, Marię, żonę Kleofasa, Marię Magdalenę i pogańskiego żołnierza, który głośno wyznał wiarę w Syna Bożego. Pod krzyżem z krwi Chrystusa zrodził się Kościół obdarzony darem Ducha Świętego i otoczony opieką Matki Bożej. Ten nowy Kościół dotyka Ciała Chrystusa z czcią i wyznaje swoją wiarę w Niego.

O Trójco Przenajświętsza, uwielbiam Cię. Mój Boże, Mój Boże, kocham Cię w Najświętszym Sakramencie.

STACJA 14

PAN JEZUS ZŁOŻONY DO GROBU

Jezus nazywał faryzeuszów „grobami pobielanymi, które na zewnątrz wyglądają pięknie, a wewnątrz pełne są plugastwa i kości trupich”. Faryzeusze Nikodem i Józef z Arymatei usłyszeli to słowo Pana i wzięli je do siebie. Ofiarowali brud, nędzę swojego grzechu Jezusowi, a On uczynił ich serca czystymi. Stali się godnymi przygotować czysty grób dla Świętego Ciała Pana.

Przyjmijcie Ciało i krew Jezusa Chrystusa, okropnie znieważanego przez niewdzięcznych ludzi. Wynagrodźcie ich grzechy i pocieszajcie waszego Boga!

ZAKOŃCZENIE

Panie Jezu, dziękujemy Ci, za Twoją mękę i śmierć na krzyżu, którą poniosłeś dla naszego zbawienia. Amen.

Słowa modlitw, znajdujące się po każdym rozważaniu, zostały wypowiedziane przez Matkę Bożą lub Anioła Stróża Portugalii do Łucji, Franciszka i Hiacynty w czasie objawień w Fatimie.

Droga Krzyżowa została odprawiona 21 marca 2017 na spotkaniu diecezjalnym RRN w kościele Świętej Rodziny w Warszawie.

100 - lecie objawień Matki Bożej w Fatimie

http://fatimska.lublin.pl/text_images/text_1/img700.jpg

13 maja 1917 roku portugalskim dzieciom Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie objawiła się Matka Boża niosąc orędzie pokoju dla świata. Prosiła ludzi o zwrócenia swoich serc do Boga, o pokutę i o modlitwę, szczególnie różańcową.