Modlitwa czterech przepaści

http://www.duszki.pl/poogladaj_poczytaj/dobre_slowa/obrazy/2013_05_27/0_matka.jpg

Przepaść grzeszności
Uznanie winy – Mając świadomość wybrania przez łaskę, powołania do udziału w życiu Bożym i bycia dziedzicem nieba – uznaj zmarnowane dary, niewierności i konkretne grzechy.
Skrucha – Wyraź skruchę i żal, że zraniłeś najczystszą Miłość i posiałeś zgorszenie wśród braci. Podejmij konkretne postanowienie przemiany życia.
Cierpliwe dźwiganie krzyża – Uznaj, że słusznie zasłużyłeś na konsekwencje zaniedbań, niewierności i grzechów, które ponosiłeś i dotąd ponosisz. Znoś je cierpliwie bez narzekania i uznaj za łaskę, która pozwala ci uwolnić się od starego człowieka.

Przepaść ufności

Wiara w miłość – Wzbudź akt wiary, że nigdy nie przestaniesz być dzieckiem Maryi, które Ona nosi na swoich ramionach, Ze Maryja zawsze cię kocha – nawet zbrukanego złem, że nigdy z ciebie nie zrezygnuje i zawsze cię będzie prowadziła ku wyżynom świętości.

Nieliczenie na siebie i własną wytrwałość – Uświadom sobie własną bezradność w wypełnianiu Bożego planu miłości wobec ciebie, bezradność w walce ze złem i słabość woli wciąż na nowo ulegającej pokusom. A jednocześnie nigdy nie rezygnuj z podejmowania wysiłków trwania w dobru i nawracania się ze zła. Nie wątp, gdy kolejny raz przyjdzie ci zaczynać od nowa, ale mów Maryi, że bardzo Jej potrzebujesz.

Zawierzenie Maryi – Powierz z ufnością swoją bezradność Maryi wzbudzaj ąc akt wiary, że Ona chce uczynić cud przemiany twego życia i że z pewnością go uczyni oraz że naprawi skutki twojego zła, a nawet wyprowadzi z nich jeszcze większe dobro (ale według Jej planów a nie twoich).

Przepaść wdzięczności

Wdzięczność – Dziękuj z góry za cud, który Maryja uczyni i uwielbiaj już teraz Boga za Jego Miłosierdzie okazywane ci przez Jej pośrednictwo, za dar Jej miłości, Jej obecności i działania w twoim życiu. Proś Maryję, by napełniała twoje serce swoim własnym uwielbieniem Boga, które wyśpiewała w Magnifikat.

Wynagrodzenie – Postanów naprawić i wynagrodzić skutki zaniedbań, niewierności i grzechów jeszcze większą miłością – poprzez częstsze zwracanie się do Maryi w postawie dziecka i zarliwszą służbę w Jej dziele apostolskim, przez podejmowanie modlitwy wstawienniczej i posługi miłosierdzia wobec bliźnich. Proś Maryję, aby uzupełniła twoje wysiłki udzielając ci swojej własnej najczystszej miłości.

Przepaść odkupienia

Świadomość zbawczego wyniszczenia (kenozy) – Dziękuj Chrystusowi i Maryi, że przez krzyż i śmierć Zbawiciela oraz cierpienia przebitego mieczem boleści Serca Matkiwzieli na siebie skutki twoich grzechów – i że dzięki temu za darmo zostałeś obdarzony nieusuwalną pieczęcią Bożego dziecięctwa, napełniony mocą Ducha Świętego i uzdolniony do życia nowym prawem miłości.

Zanurzanie codzienności w Odkupieniu – Aby nie utracić otrzymanych darów i byą narzędziem Ducha Świętego, postanów codziennie zanurzać się z pomocą Maryi w łaskach Odkupienia i oczekuj skutków ich działania w każdej chwili życia – zwłaszcza przez codzienny udział w Eucharystii i adorację (o ile to możliwe) oraz częste korzystanie z sakramentu pokuty. Nieustanie we wszystkim, co czynisz i czego doświadczasz, oczekuj na cud miłosierdzia, który ci Maryja wyprasza.