Wywyższenie Syna Człowieczego - Wielki Czwartek 2016

Czuwanie z Panem Jezusem w Ciemnicy

Warszawa Zacisze, kościół Świętej Rodziny, 24 marca 2016, godz.21.30 - 23.00

 https://forumdlazycia.files.wordpress.com/2014/12/cropped-eucharistie_lasapiniere-info.jpg

Wstęp

Dziękuję Tobie, Panie Jezu , że zapraszasz mnie, abym czuwał razem z Tobą przed Twoją Męką i Śmiercią na krzyżu. Ten czas dajesz mi, abym na nowo przeżył Twoją wielką miłość i ofiarę, jaką poniosłeś dla mnie. To czas, kiedy mogę Cię wywyższyć i uwielbić w swoim sercu i we wspólnocie. To czas na otwarcia się na Twoją obecność i zjednoczenie się z Tobą.

Wierzę Panie, że tutaj jesteś i pragniesz mnie pociągnąć do Siebie, abym widząc Ciebie wywyższonego przez Ojca, otoczonego Ojcowską chwałą, również Ciebie wywyższał we własnym sercu i oddał Ci chwałę.

Proszę o dar Ducha Świętego, aby ta modlitwa była miła Tobie.

Pieśń: Chlebie żywy

1

„Chrystus Jezus istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi”. (Fl 2, 6-8)

Bóg przez wieki wysyłał proroków, aby upominali i uczyli o Jego miłości. Kiedy zostali zlekceważeni, odrzuceni lub odrzuceni posyła Ciebie. Odpowiadasz Mu: Oto JA, poślij mnie. Pozostawiłeś przywileje Syna, by jak sługa wypełnić wolę swojego Ojca. Z miłości do Niego zrezygnowałeś z chwały nieba, aby stać się człowiekiem. Ale to nie tylko. Z miłości do mnie narażasz się, przyjmujesz moje grzechy i idziesz na śmierć zamiast mnie, abym ja mógł żyć na wieki.

Panie Jezu, Sługo Boga i człowieka, dziękuję Ci za Twoje uniżenie i ofiarę.

Pieśń: Święte Imię Jezus

2

„Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszedł do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli”. (J 1, 10-11)

Panie, nie było dla Ciebie miejsca na ziemi. Skarżyłeś, ze nawet zwierzęta mają bezpieczne schronienie, ale nie Ty. Oczekiwany pozornie, ale tak naprawdę niechciany i nie zrozumiany. A jednak poniżona miłość Boża nie zrezygnowała i z wytwałością puka do serca. Puka do mojego serca, aby je przebudzić ze śmiertelnego letargu.

Synu Człowieczy odrzucony przez ludzi, przyjdź, chcę Ci dać miejsce w sercu.

Pieśń: Oto stoję u drzwi i kołaczę

3

„Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy kto w Niego wierzy miał życie wieczne”. (J 3, 17. 14-15)

Panie, z powodu moich grzechów, które na siebie przyjmujesz, stałeś się jak miedziany wąż wzbudzający przerażenie. Jeśli spojrzę na Ciebie z ufnością, przestanę być śmiertelnie chorym grzesznikiem, bo Ty będziesz przyjmował na siebie karę, która mi się słusznie należy. Ty zabiegasz, bym wszystkie grzechy oddał Tobie. Wolisz, by na Tobie skupił się sprawiedliwy gniew Ojca. Tylko w ten sposób możesz mnie ocalić od potępienia.

Panie, ratunku ginących grzeszników, pomóż mi zobaczyć swoją nędzę i z ufnością zwrócić się do Ciebie.

Pieśń: Uwielbiam Twoje Imię

4

„Ojciec rzekł do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić”. (Łk 15, 22-24)

Panie, Ojciec Twój przyjmuje mnie, gdy uznaję swoje grzechy i chcę wrócić do domu. Ty jak sługa Ojca przychodzisz do mnie, zdejmujesz poszarpane łachmany, obmywasz z grzechów i ubierasz w swoje ubranie Syna, oddajesz swoje pierścienie i sandały, przygotowujesz dla mnie ucztę i bierzesz w niej udział. Nie potępiasz mnie, jak czyni to niejeden brat, ale cieszysz się z Ojcem z mojego powrotu.

Jezu, gorejące ognisko miłości, dziekuję Ci za to, że jak pokorny sługa wypełniając wolę Ojca i przywracasz mi godność dziecka Bożego.

Pieśń: Łaską jesteśmy zbawieni

5

„Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że JA JESTEM i że Ja nic sam z siebie nie czynię, ale że mówię to, czego Mnie Ojciec nauczył. A ten, który Mnie posłał nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba”. (J 8, 27)

Kiedy mogę Cię wywyższyć Panie? Gdy otwieram się na Ciebie. Wtedy dajesz mi poznać kim naprawdę jesteś. Jesteś Bogiem, którego imię brzmi JA JESTEM. Odkrywasz swoje imię dla tych, którzy chcą Cię poznać i z Tobą przebywać. Uniżony Syn Boży przychodzi do mnie, kiedy ja jestem uniżony, aby mi powiedzieć kim jest sam i kim jest Bóg, wywyższony na wieki. Przez Ciebie przychodzę do Ojca, który Cię wszystkiego nauczył.

Panie Jezu, bramo niebios, dziękuję Ci za to, że otwierasz mi drogę do Boga.

Pieśń: Dzięki za Twój krzyż

6

„Kiedy ludzie spostrzegli, jak Jezus dokonał cudu rozmnożenia chleba, mówili: Ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę”.(J 6, 15)

Panie, Ty chcesz mi dać prawdziwy pokarm swoje Ciało i być Królem mojego życia. Kiedy o tym zapominam i próbuję na swoich warunkach wykorzystać Cię do moich spraw, Ty odsuwasz się na górę, aby wstawiać się za mną do Ojca. Ty chcesz być moim Królem na Bożych warunkach, a są nimi: pokora, skrucha, ufność i wdzięczność. Tylko wtedy zgadzasz się być moim Królem.

Panie Jezu, Królu i zjednoczenie serc wszystkich uratuj mnie przed pychą.

Pieśń: Chlebie najcichszy

7

Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ic na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarzJego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe, jak światło. A oto obłok swietlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie". (Mt 17, 1-5)

Nagórze Tabor uczniowie doświadczyli łaski oglądania przemienionego Syna Człowieczego w Królestwie Bożym. Sam Bóg dał o Tobie świadectwo, że mówisz prawdę, że trzeba cię słuchać. Ojciec objawił uczniom twoje wieczne wywyższenie. Jak mizerną, przy tym, okazała się próba wywyższenia Ciebie przez uczniów za pomocą trzech namiotów. Jednak przyjąłeś to skromne uwielbienie. Podobne są nasze usiłowania oddania Ci hołdu. Jednak przyjmujesz z radością każdy szczery gest uwielbienia i oddania.

Panie Jezu, wszelkiej chwały najgodniejszy, przyjmij też uwielbienie mojej duszy.

Pieśń: Ta krew

8

„Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla Niego ucztę. Marta posługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku”. (J 12, 1-3)

Panie, uczyniłeś wielki znak, wskrzeszając Łazarza. On z siostrami: Marią i Martą urządzają przyjęcie na Twoją cześć. Wdzięczni za przywrócone życie, oddają Tobie cześć, jako Bogu. Ty nie masz swojego domu na tej ziemi. Czekasz aż Ciebie zaproszę do mojego domu, byś z moją rodziną mógł zasiąść przy wspólnym stole. Pragniesz do mnie często wracać, jak z radością wracałeś do przyjaciół w Betanii.

Panie Jezu, Źródło życia i świętości, niech atmosfera domu Łazarza, Marty i Marii zagości w moim domu.

9

„Jezus z uczniami przyszedł do ogrodu, zwanego Getsemani i rzekł do uczniów: Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił. Potem wziął ze sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Rzekł do nich: Smutna jest dusza moja aż do śmierci, zostańcie tu i czuwajcie ze Mną”. (Mt 26, 36-38)

Panie, Ty sam prosisz o bliskość i obecność swoich uczniów. Uniżasz się przed słabym człowiekiem i żebrzesz pokornie o godzinę modlitwy do Ojca, zanim przyjdą Twoi oprawcy. Wiele razy do mnie zwracasz się z prośbą, bym przyszedł i skierował swoje myśli ku Tobie. Oczekujesz rano, w ciągu dnia i w nocy. Oczekujesz w domu, w pracy, w kościele. Oczkujesz serca , które okaże Ci swoją miłość i oddanie.

Panie Jezu, cierpliwy i wielkiego miłosierdzia, dodaj mi ochoty i zdolności do wytrwania przy Tobie.

Pieśń: Jezus, Jezus.

10

„Było już około godziny szóstej i mrok ogaranął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach oddał ducha”. (Łk 23, 44-46)

Panie, krzyż miał być symbolem hańby, lecz stał się znakiem zwycięstwa nad grzechem i śmiercią. Na krzyżu wyniszczyłeś się dla mojego zbawienia i odkupiłeś z grzechów. Przed krzyżem zginam kolana i błagam o miłosierdzie. Pod krzyżem wyznaję, że jesteś moim Panem i Zbawicielem. Na krzyżu została wywyższona twoja miłość do Boga i do mnie. Twój krzyż jest moim ratunkiem i drogą do nieba. Niech imię Twoje będzie błogosławione.

Panie Jezu, wywyższony na krzyżu Odkupicielu świata, okaż mi Miłosierdzie i daj mi swoje zbawienie.

Amen

Pieśń: Zbawienie przyszło przez krzyż

Rozważania przygotowała:EM