Różaniec święty - część bolesna i chwalebna. Modlitwa za rodziny - adoracja

Część bolesna

Zacisze 20.10.2015

Tajemnica I. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Jezus modląc się w Ogrójcu rozmawiał z Ojcem o nadchodzącej męce. Jak każdy człowiek obawiał się cierpienia, jednak zdecydowanie przyjął Jego plan i wolę. Także Maryja i Józef zawsze pytali o Boga o Jego wolę: Maryja mówiła: „niech mi się stanie”, a Józef porzucił swoje plany, „wziął swoją małżonkę do siebie” i natychmiast wypełniał wszystkie polecenia Pana. Z posłuszeństwa Bożym zamiarom i miłości do Boga zrodziła się doskonała wzajemna miłość w ziemskiej rodzinie Jezusa. Każdy z nas jest zaproszony do życia w kręgu tej prawdziwej Wspólnoty Miłości. Jezus, Maryja i Józef zapraszają nas do budowania wraz z Nimi takiej miłości w naszych rodzinach.

Jezu, Maryjo i Józefie,w Was kontemplujemy blask prawdziwej miłości,
do Was zwracamy się z ufnością.

Tajemnica II. Ubiczowanie Pana Jezusa

Jezus zostaje publicznie ubiczowany przez tych, którzy nie zgadzają się z Jego nauką i prześladują Go. Jest wiele osób i środowisk nie zgadzających się ze stylem życia Świętej Rodziny, stojącej na straży prawdziwych wartości. Promują oni swoje zachowania niosąc zamęt w sercach dzieci, młodzieży i dorosłych. Wygodny sposób życia i użycia każdą rodzinę doprowadzi do klęski. Rozłamy i kłótnie są biczowaniem Jezusa w rodzinie. Sprzeciwiają się stylowi życia Świętej Rodziny.

Święta Rodzino z Nazaretu, uczyń także nasze rodziny środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy, autentycznymi szkołami Ewangelii i małymi Kościołami domowymi.

Tajemnica III. Ukoronowanie cierniem Pana Jezusa

Jezus wydany przez swoich rodaków, przyjmuje koronę wzgardy i upokorzenia. Drwią się z Niego nie tylko żołnierze rzymscy, ale i Żydzi. Nie ma większego upokorzenia od tego, które się doznaje od najbliższych. Samotność, rozłam, zranienia psychiczne i fizyczne bardziej ranią, gdy zadaje je swój niż obcy. Święta Rodzino dopomóż nam, aby w naszych rodzinach nie upokarzano i nie raniono najsłabszych i najmniejszych, w których mieszka Jezus. Chroń nas przed zalewem zła w rodzinie.

Święta Rodzino z Nazaretu, niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza przemocy, zamknięcia i podziałów: ktokolwiek został zraniony albo zgorszony, niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia. 

Tajemnica IV. Droga krzyżowa Pana Jezusa

Jezus przyjął krzyż i wytrwale przeszedł trudną drogę krzyżową. Przez to pokazał, że wierność Bogu i pragnienie zbawienia człowieka, to nie piękna deklaracja, ale zdecydowana realizacja podjętych decyzji. Życie każdej rodziny podobne jest do życia Świętej Rodziny. Jest czas narodzin, radości, pracy, cierpienia i śmierci. Rodzina powołana jest do świętości i może tę świętość osiągnąć bez względu na okoliczności życia jakie ją dotykają. Trudności tylko ujawniają prawdziwe intencje, determinację i wolę wytrwania w wierności.

Święta Rodzino z Nazaretu, oby Synod Biskupów mógł przywrócić wszystkim świadomość
sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny, jej piękna w Bożym zamyśle.

Tajemnica V. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Ofiara życia Pana Jezusa nie jest tylko Jego osobistą sprawą. Także Maryja i Józef byli gotowi oddać Bogu owoc ich życia – Jezusa. Przygotowywani do tego zostali od pierwszych chwil Jego życia: słyszeli proroctwo Symeona, przeżywali zagrożenie śmiercią Syna w czasie ucieczki przed Herodem, czy Jego zaginięcie podczas pielgrzymki do Jerozolimy. Nie wiedzieli, kiedy ta chwila nadejdzie, ale byli gotowi oddać Go, jeśli Bóg tak zechce. Maryja ostatecznie ofiarowała Jezusa stojąc pod Jego krzyżem. Pamiętajmy w naszych rodzinach o ofierze Świętej Rodziny. Obyśmy potrafili, tak jak Oni, oddawać Bogu wszystko, co najcenniejsze.

Jezu, Maryjo i Józefie, usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania.

 

Część chwalebna

Marki, spotkanie dla małżeństw i rodzin - adoracja24.10.2015
Wołomin - adoracja 28.10.2015

Tajemnica I  Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Blask Poranku Zmartwychwstania, to blask prawdziwej miłości Jezusa,która opromienia ludzi przez wszystkie wieki. Najlepiej tę miłość podjęła i przyjęła Rodzina Święta. Nasze rodziny również opromienia blask Zmartwychwstania Jezusa. Niech to światło nie było przez nas przygaszane lubchowane. Niech światłomiłości Bożej rozprasza ciemności naszych serc i domów. Niech daje siłę do wytrwania w wierności i jedności.

Jezu, Maryjo i Józefie,
w Was kontemplujemy blask prawdziwej miłości,
do Was zwracamy się z ufnością.

Tajemnica II  Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Niebo to miejsce, gdzie w pełni realizuje się Boża wola i miłość. W obecności Boga każdy czuje się szczęśliwy i spełniony. Jezus wstępując do nieba, pokazał do kogo mamy dążyć. Jezus nie tyle do nieba odsdzedł, ile nieba nam przychylił. Dzięki Niemu nasze rodziny mogą żyć w obecności Boga. On buduje w nich wspólnotę miłości. Niech w każdej rodzinie zagości radość z przebywania ze sobą w obecności Boga.

Święta Rodzino z Nazaretu,
uczyń także nasze rodziny
środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy,
autentycznymi szkołami Ewangelii i małymi Kościołami domowymi.

 

Tajemnica III  Zesłanie Ducha Świętego

Jedenastu uczniów wraz z Maryją trwało na modlitwie. Duch Święty udzielił wszystkim swoich darów: uzdolnił do poświęcenia się Bogu i ludziom, uzdolnił do braterskiej miłości, dodał odwagi do głoszenia Ewangelii, uzdolnił do zjednywania sobie ludzi i pociągania ich ku Bogu. Niech w naszych rodzinach zagości Duch Święty. Niech zjednoczy skłóconych i nauczy żyć w miłości, uleczy rany i obsypie swoimi darami.

Święta Rodzino z Nazaretu,
niech nigdy więcej w naszych rodzinach
nikt nie doświadcza przemocy, zamknięcia i podziałów:
ktokolwiek został zraniony albo zgorszony,
niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.


Tajemnica IV  Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Maryja przez całe swoje życie należała do nieba. Swoją tęsknotą za Zbawicielem i modlitwą zaprosiła Jezusa na ziemię. Tworzyła dom dla Jezusa i Józefa. W Jej obecności dobrze się czuli :Bóg i człowiek. Za cichą i pełną miłości służbę dla rodziny i dla Kościoła została wzięta do nieba. Rodzina to nie tylko ludzie, ale i Bóg pragnący przebywać między nimi. Niech w każdej rodzinie jedni służą drugim tak, jakby Bogu samemu. Niech każda rodzina staje się niebem na ziemi.

Święta Rodzino z Nazaretu,
oby Synod Biskupów mógł przywrócić wszystkim świadomość
sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,
jej piękna w Bożym zamyśle.

Tajemnica V  Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową nieba i ziemi

Maryja została wywyższona przez Boga ponad wszelkie stworzenie. Gromadzi wokół siebie wielką rodzinę dzieci Bożych. Do Świętej Rodziny dołączają wciąż nowi bracia i siostry Jezusa. Bóg wskazał, że to Maryja jest Królową, która służy ludziom, by mogli żyć bliżej Boga. Ona wstawia się za nami, aby nikt nie został odłączony od Jej Rodziny. Niech nasze rodziny łączy pragnienie życia w jedności, wzajemnej miłości i troski o siebie nawzajem. A przede wszystkim pragnienie życia na wzór Świętej Rodziny.
Jezu,
Maryjo i Józefie, usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania.

Rozważania różańcowe oparto na modliwie papieża Franciszka, a polecone do odmawiania w czasie październikowej modlitwy różancowej przez ks. abp Henryka Hosera za rodziny i za Synod Biskupów w Rzymie obradujący w dniach 3 – 25 października 2015. Tekt modlitwy papieskiej oznaczony jest kursywą.

             

szczęśliwy i spełniony