Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?

Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?

ADORACJA

Wołomin - lipiec 2014

 

Pieśń: Witaj Jezu, dobrze że jesteś

 

  1. Panie Jezu, papież Franciszek w słowie na Wielkanoc zachęcał nas wszystkich do radosnego odkrywania Twojej prawdziwej obecności w naszym życiu.

 

gdy kobiety przyszły do grobu Jezusa, aniołowie powiedzieli do nich: Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?

[Także my] wiele razy potrzebujemy tych słów, aby siebie ocalić od sytuacji trudnych, a nawet rozpaczliwych.

Potrzebujemy tych słów, kiedy zamykamy się we wszelkiej formie egoizmu i samozadowolenia; kiedy dajemy się uwieść władzą doczesną i rzeczami tego świata, zapominając o Bogu i o bliźnim, kiedy pokładamy nasze zaufanie w ziemskich marnościach, w pieniądzu, w sukcesie.

Wtedy Słowo Boże mówi nam:Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?. Jeśli posłuchamy tego słowa, to możemy się otworzyć na Tego, który daje życie, na Tego, który może dać prawdziwą nadzieję.dajmy się owładnąć zdziwieniu z powodu spotkania z Chrystusem  zmartwychwstałym i żywym, z powodu piękna i owocności Jego obecności.

 

Pieśń: Ciebie całą dusza pragnę

 

2. Maria Magdalenastała przed grobem płacząc. A kiedy [tak] płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli I rzekli do niej: «Niewiasto, czemu płaczesz?» Odpowiedziała im: «Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono». Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: «Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?»

 

Pyta mnie dziś Papież:Dlaczego ty, który czujesz się samotny, opuszczony przez przyjaciół, a może nawet przez Boga, [dlaczego] szukasz żyjącego wśród umarłych?

 

Jezu, Ty żyjesz i stoisz teraz przy mnie, ale ja Cię nie spostrzegam, zaprzątnięty swoimi myślami, jak Maria Magdalena. A Ty sam przychodzisz do mnie, by mnie uzdrowić, uleczyć moje serce, przywrócić radość i nadzieję...

 

Pieśń: Kiedy w jasną, spokojną, cichą noc ( 1 zwr. )

 

  1. Tomasz, jeden z Dwunastu, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz [domu] i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!» Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!» Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli».

Pyta mnie dziś Papież:Dlaczego ty, który zamykasz się w sobie po klęsce i nie masz już sił, żeby się modlić, [dlaczego] szukasz żyjącego wśród umarłych?

 

Jezu, słucham o Twoim zmartwychwstaniu w Kościele, ale nie porusza mnie to, liczę wciąż na swój rozum i umiejętności, chociaż tak często przegrywam. Otwórz moje oczy na dar Twojej przyjaźni

 

Pieśń: Kiedy w jasną, spokojną, cichą noc (2 zwr. )

 

  1. Tego samego dnia dwaj [uczniowie] byli w drodze do wsi, zwanej Emaus. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. [Wtedy] sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali. On zaś ich zapytał: «Cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze?» Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: «Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało».


Papież zachęca nas wszystkich:potrzebujemy powtarzania i przypominania sobie wzajemnie napomnienia anioła! To napomnienie:dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?pomaga nam wyjść z naszych przestrzeni smutku i otwiera perspektywy na radość i nadzieję.

 

Jezu, ty widzisz jak często gubię się szukając rad innych, ufając opiniom mądrych tego świata, zapominając o Twoim Słowie obecnym w Kościele

Ty jednak mnie nie zostawiasz, doganiasz mnie na drodze donikąd, zawracasz na właściwą ścieżkę, kierujesz do źródła prawdyDuchu Święty oświecaj mój rozum i serce, rozpalaj we mnie Twoją miłość. Co mam czynić Panie? Pragnę czynić to czego Ty chcesz

 

Pieśń: Kiedy w jasną, spokojną, cichą noc ( 3 zwr. )