Ubogi Jezus, który nas ubogaca - Wielki Post 2014

 

ADORACJA MARZEC 2014

Pieśń: Jezu Tyś jest światłością mej duszy

Uwielbiamy Cię Jezu, że z nami tutaj jesteś. W czasie dzisiejszej adoracji pragniemy rozważyć niektóre myśli z Orędzia na Wielki Post, które do nas skierował papież Franciszek. Pisze do nas papież:

W czasie Wielkiego Postu chcę podzielić się z wami kilkoma refleksjami, które mogą wam być pomocne na drodze nawrócenia osobistego i wspólnotowego. Punktem wyjścia niech będą słowa św. Pawła: „Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogatym, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić”.

1. Kochać to znaczy dzielić we wszystkim los istoty kochanej. Miłość czyni podobnym, ustanawia równość, obala mury i usuwa dystans. To właśnie Bóg uczynił dla nas.

Pieśń: Miłość Twa

2. Ubóstwo Chrystusa jest Jego największym bogactwem: Jezus jest bogaty swoim bezgranicznym zaufaniem do Boga Ojca, swoim bezustannym zawierzeniem Ojcu, bo zawsze szuka tylko Jego woli i Jego chwały.

Jest bogaty niczym dziecko, które czuje się kochane, samo kocha swoich rodziców i ani na chwilę nie wątpi w ich miłość i czułość.

Bogactwo Jezusa polega na tym, że jest Synem.

Pieśń: Być bliżej Ciebie chcę

3. Jezus wzywa nas, byśmy wzięli na siebie Jego „słodkie jarzmo”, to znaczy byśmy wzbogacili się Jego „ubogim bogactwem”,

byśmy mieli udział w Jego Duchu, stali się synami w Synu i braćmi w pierworodnym Bracie.

Pieśń: Zobaczcie jak wielką miłość

4. ... istnieje jedna tylko prawdziwa nędza: nie żyć jak synowie Boga i bracia Chrystusa.

Jeśli sądzimy, że nie potrzebujemy Boga, który w Chrystusie wyciąga do nas rękę, bo wydaje się nam, że jesteśmy samowystarczalni, [wtedy] wchodzimy na drogę wiodącą do klęski.

Pieśń: Panie przebacz nam

5. Na wzór naszego Nauczyciela jesteśmy powołani do tego, aby dostrzegać nędzę trapiącą naszych braci,

dotykać jej dłonią, brać ją na swoje barki i starać się ją łagodzić przez konkretne działania. W ubogich i

wostatnich widzimy bowiem oblicze Chrystusa; miłując ubogich i pomagając im, miłujemy Chrystusa i Jemu

służymy.

Pieśń: Abyśmy byli jedno

 

 

6. Bóg wzywa nas, byśmy byli radosnymi głosicielami tej nowiny o miłosierdziu i nadziei! Dobrze jest zaznać

radości, jaką daje głoszenie tej dobrej nowiny, dzielenie się skarbem, który został nam powierzony, aby

pocieszać strapione serca i dać nadzieję wielu braciom i siostrom pogrążonym w mroku.

Pieśń: Wszystkie moje troski i kłopoty

7. Wielki Post to czas ogołocenia: dobrze nam zrobi, jeśli się zastanowimy, czego możemy się pozbawić, aby pomóc innym i wzbogacić ich naszym ubóstwem. Nie zapominajmy, że prawdziwe ubóstwo boli: [nasze] ogołocenie byłoby bezwartościowe, gdyby nie miało wymiaru pokutnego. Budzi moją nieufność jałmużna, która nie boli.

Pieśń: Zbawienie przyszło przez Krzyż

Wielki Post  marzec, T. Kosko