Być dzieckiem Boga Ojca - Kamieńczyk 2013

 

BYĆ DZIECKIEM BOGA OJCA

Kamieńczyk - Adoracja 22 czerwca 2013

Wstęp:

Panie Jezu dziękuję Ci za Twoją obecność, za to, że osobiście mnie tutaj zaprosiłeś. Ty sam jesteś ukochanym i upragnionym Dzieckiem Boga i gorąco pragniesz także mnie podnieść do godności Dziecka Bożego. Mnie i wszystkich ludzi, przecież dlatego za nas oddałeś swoje życie. Dziekuję Ci, że przyszedłeś, aby mi to dzisiaj objawić.

W Ewangelii św. Łukasza czytam:

„Moje dziecko,ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. Ale trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się.” (Łk15,31-32)

1.

W przypowieści o „Synu Marnotrawnym” przedstawiasz Panie ojca, którego serce jest otwarte nie tylko na młodszego marnotrawnego syna, ale także na starszego syna zagniewanego na brata, nierozumiejącego sprawiedliwości ojca i rozgoryczonego, że nie może korzystać z życia za swoją pracę. Ojciec nie potępia, nie oburza się, lecz z miłością zwraca się do niego słowami: MOJE DZIECKO.

Twoja miłość nie zraża się ułomnością i grzechem, lecz podnosi mnie do godności dziecka. Pozwól mi usłyszeć w sercu słowa, którymi zwracasz się do mnie: MOJE DZIECKO

2.

Starszy syn myśli, ze to jego młodszy brat zbłądził, on zaś jest doskonały. Nie dostrzega, że pogardza bratem i obraża się się na ojca, że nie może po swojemu korzystać ze swojej części majątku. Ojciec ucisza te pretensje wyznaniem swojej miłości synowi: MOJE DZIECKO, ty zawsze jesteś ze mną.

Gdy narzekam, że czegoś mi brakuje, że nikt mnie nie rozumie, że nie układa mi się w życiu, tak jak innym, Ty przypominasz mi, że zawsze jesteś ze mną.

3.

MOJE DZIECKO wszystko, co moje do ciebie należy. Nie raz chcę być samowystarczalny, nie zależeć od Ciebie. Przepraszam, że nie jestem wdzięczny za Twoje dary, które mi dajesz. Przepraszam, że nie korzystam z Twoich darów i unikam Ciebie, chcąc się tylko „zabawić”.

4.

MOJE DZIECKO trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten twój brat był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się.

Panie Ty chcesz, abym był małym, zdanym na Twoją łaskę człowiekiem. Bym zrezygnował z bycia wielkim przed Tobą i zgodził się na to, byś to Ty układał moje życie. Mam cieszyć się tym, czym cieszy się Bóg Ojciec, a martwić się tym, co Jego martwi. Nic więcej.

Zakończenie:

Nawrócenie się, to osobiste przeżycie prawdy, że jestem umiłowanym dzieckiem Boga, który po to poświęcił swojego Syna, abym stał się Jego Dzieckiem, abym słowa MOJE DZIECKO odniósł do siebie.

Pieśni - propozycje:
Jesteś miłością, Boże mój.
Miłość daje nam Pan.
Tak pragnę być wciąż Twoim dzieckiem.
Miłość Twa od najwyższych gór wyższa jest.
Albowiem tak Bóg umiłował świat.
Panie przebacz nam, Ojcze zapomnij nam.
Pragnę z Tobą być, pragnę modlić się.