Spotkanie Pana Jezusa z jawnogrzesznicą w domu faryzeusza Szymona

Spotkanie Pana Jezusa z jawnogrzesznicą w domu faryzeusza Szymona. (Łk.7,36-50) Adoracja 26.09.2012

Panie Jezu, dziękujemy Ci, że przychodzisz i chcesz mówić do nas. Ty naprawdę nas znasz i masz nam wiele do powiedzenia. Prosimy Cię, ześlij na nas swojego Ducha Świętego , aby otwierał nasze serca, abyśmy usłyszeli Twój głos. Abyśmy mogli oddać Tobie cześć i uwielbienie, jakie jesteś godzien.

Pieśń: Dotknij Panie moich oczu, abym przejrzał. Dotknij Panie moich warg, abym przemówił z uwielbieniem. Dotknij Panie mego serca i oczyść je. Niech Twój Święty Duch dziś ogarnie mnie.

1.Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek...A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne dowiedziawszysię, że Jezus jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu u Jego nóg, płacząc, zaczęła oblewac Jego nogi łzami i włosami swej głowy je wycierać. Potem całowała Jego stopy i namaszczała je olejkiem.”
Panie Jezu, pozwól mi oddać Ci cześć, podobnie jak ta kobieta ze skruchą i z wielką pokorą. Całą sobą błagać o przebaczenie grzechów i prosić o łaskę życia według Twojego upodobania.

Pieśń: Panie mój przychodzę dziś, serce me skruszone przyjm, skłaniam się przed świętym tronem Twym. Wznoszę ręce moje wzwyż, miłość mą wyznaję Ci. Uwielbiam Ciebie w Duchu, uwielbiam w prawdzie Cię. Życie me oddaję Tobie, uświęć je.

2. „Widząc to faryzeusz, który Go zaprosił, mówił sam do siebie: Gdyby On był prorokiem, wiedziałby, co za jedna i jaka jest ta kobieta, która się Go dotyka, że jest grzesznicą. Jezus rzekł do faryzeusza: Szymonie, muszę ci coś powiedzieć. On rzekł: Powiedz Nauczycielu.”
Panie Jezu, dziękuję Ci, że i do mnie zwracasz się po imieniu, że mnie znasz. Dziękuję Ci, że zależy Ci na moim zbawieniu i interweniujesz, kiedy znajduję się nad przepaścią grzechu. Dopomóż mi, abym natychmiast odpowiadała Ci: „ Słucham Cię Panie, mój Nauczycielu.”

Pieśń: Jezu, Tyś jest światłością mej duszy, niech ciemność ma nie przemawia do mnie dziś. Jezu, Tyś jest światłością mej duszy, daj mi moc przyjąć dziś miłość Twą.

3. „Jezus zwrócił się do Szymona: Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a nie podałeś Mi wody do nóg, ona zaś łzami oblała mi stopy i swymi włosami je otarła. Nie dałeś mi pocałunku, a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg moich. Głowy nie namaściłeś Mi oliwą, a ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego powiadam ci; odpuszczone są jej liczne grzechy, bo bardzo umiłowała.”
Panie Jezu, przebacz mi brak miłości i obojętność wobec Ciebie, przebacz pychę i potępianie bliźnich, przebacz brak chęci stanięcia w prawdzie i szukania pomocy u Ciebie. Odnów moją miłość do Ciebie.

Pieśń: Duchu miłości wylewaj się na mnie z przebitego serca Jezusa, Jezusa.

4. „Jezus rzekł do kobiety: Twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju.”
Panie Jezu, przymnóż mi wiary, która ocali moją duszę, abym mogła w pokoju żyć dla Ciebie i dla bliźnich.

Pieśń: Miłość (wiarę, pokój) daje nam Pan. On miłością jest sam, nie umiemy Panie przyjąć daru Twego. Tyś Maryję nam dał, Ona przyjmnie w nas dar. Dziś zapraszam Matko, Cię do domu mego.

5. Sławić Cię będę, Panie, bo mnie wybawiłeś i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie.
Panie, Boże mój, do Ciebie wołałem. A Tyś mnie uzdrowił.
Panie, mój Boże, z krainy umarłych wywołałeś moją duszę
i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu.
Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament,
wór zdjąłeś ze mnie, obdarzyłeś radością.
Aby wciąż moje serce Tobie psalm śpiewało.
Boże mój i Panie, będę Cię sławił na wieki. (Psalm 30)

Pieśń: Godzien jesteś, godzien jesteś, Panie i Boże nasz Godzien jesteś, przyjąć chwałę, chwałę, cześć i moc. Ponieważ Ty wszystko stworzyłeś w Swej mocy, wszystko stworzyłeś Ty sam, i z woli Twojej zostało stworzone, Godzien jesteś, wziąć cześć. Godzien jesteś, godzien jesteś, Zbawco, Baranku nasz. Godzien jesteś przyjąć chwałę, chwałę, mądrość i moc. Ponieważ zostałeś zabity za lud Twój, wszystkich zbawiłeś Ty sam, i przez krew Twoją nabyłeś ich Bogu. Godzien jesteś wziąć cześć. Godzie jesteś, godzien jesteś, Panie i Boże nasz. Godzien jesteś, godzien jesteś, Zbawco, Baranku nasz. Odebrać dziś chwałę i mądrość i wdzięczność, błogosławieństwo i moc. Bóg nasz niech przyjmnie potęgę na wieki . Amen. Amen. Amen.