Dzień Ojca - Kamieńczyk 2012

Dzień Ojca - adoracja

23.06.2012

KAMIEŃCZYK

 

Dobry Ojcze dziękujemy Ci za to, że zebrałeś nas tutaj, abyśmy mogli razem z Twoim Synem uwielbiać Twoje święte Imię.

Dobry Ojcze, Ty nas stworzyłeś i obdarzyłeś życiem. Bądź uwielbiony.

Dobry Ojcze, Ty nam dałeś swojego Syna Jezusa i przez Niego mówisz do nas.

Pozwól teraz rozważyć słowa Jezusa, zawarte w Ewangelii, w których mówił o Tobie jako Ojcu Swoim i naszym. Panie Jezu, mów do nas teraz i niech Twoje słowa zapadną w nasze myśli i serca, abyśmy mogli według nich żyć.

 

  1. Nie bój się mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo.

  2. Ojciec wasz Niebieski wie czego potrzebujecie. Starajcie się najpierw o Królestwo Boże i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.

  3. Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy Mnie i wszysto Moje do ciebie należy.

  4. Powiedział do Jezusa Filip: Panie pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Pan odpowiedział: Filipie tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy.

  5. Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że JA JESTEM, i żeJa nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego Mnie nauczył Ojciec.

  6. To jest wolą Ojca Mojego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego miał życie wieczne.

  7. Albowiem Ojciec was miłuje, bo wyście mnie umiłowali i uwierzyli, że wyszedłem od Boga.

  8. Ja czczę Ojca Mego.

  9. Ojcze Święty zachowaj ich w Twoim Imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno.

  • Ojcze nasz.........