Święta Tereska od Dzieciątka Jezus - myśli do adoracji

                                                    Święta Tereska od Dzieciątka Jezus - myśli do adoracji

Pieśń: Jesteś tu...

 

               Uwielbiamy Cię dzisiaj Panie razem ze Świętą Tereską od Dzieciątka Jezus...

 

 1. Jezus nie po to zstępuje codziennie z nieba, aby pozostawać w tabernakulum, ale by znaleźć inne niebo, które jest stokroć Mu droższe; niebo naszej duszy.

 2. Tylko Bóg przenika głębię serc.

 3. Mój Umiłowany poucza moją duszę, przemawia do niej w milczeniu i wśród ciemności.

 Pieśń: Ty, co tak dobrze znasz nicość stworzenia...

4. Wspomnienie moich uchybień upokarza mnie i skłania do tego, by nie opierać się na własnych siłach.

 5. Na widok tych, którzy Go miłują i po każdym uchybieniu przychodzą do Niego i proszą o przebaczenie, rzucając się w Jego ramiona, Jezus doznaje wielkiej radości.

Pieśń: Panie przebacz nam...

 

 6. Czułam, że lepiej jest mówić do Boga, niż mówić o Bogu, bo do rozmów duchowych miesza się bardzo wiele miłości własnej.

 7.Jezus nie potrzebuje książek ani nauczycieli, by pouczać dusze. On Nauczyciel nad nauczycielami naucza nas bez hałasu słów.

Pieśń: Jezu Tyś jest światłością mej duszy...

 

 8. Mamy krótką chwilę życia, aby ją móc oddać Panu Bogu.

 9. Jezus staje się ubogim, abyśmy mogli okazać Mu miłosierdzie, jak żebrak wyciąga do nas rękę.

Pieśń: Miłosierdzia pragnę, miłosierdzia łaknę...

 

10. Nie lękaj się ziemskich burz, Twój anioł stróż okrywa cię swoimi skrzydłami, a w sercu spoczywa Jezus.

11. Nieraz, kiedy mój umysł pogrążony jest w tak wielkiej oschłości, że niemożnością staje się dla mnie, wydobycie z niego choćby jednej myśli jednoczącej mnie z Bogiem, odmawiam bardzo powoli „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Mario” - wówczas te modlitwy porywają mnie i karmią moją duszę o wiele lepiej, niż gdybym odmówiła je setki razy, ale z pośpiechem.

Pieśń: Pragnę z Tobą być, pragnę modlić się...

 


Pieśni

1. Jesteś tu, choć skryłeś się, w postaci chleba utaiłeś się.

Pragnę wierzyć, że jesteś tu, dopomóż wierze mojej Jezu mój.

2. Ty, co tak dobrze znasz nicość stworzenia,

A wcale nie lękasz się zniżać do niego,

Zstąp do mego serca, zaspokój pragnienia,

Sakramencie miłowania mego! /2x

Pragnę, by dobroć Twa święta, o Panie,

Zerwała pęta życia doczesnego,

Jezu mój usłysz miłości wołanie, 

O, Przyjdź, o przyjdź Jezu do serca mojego! /2x

 

3. Panie przebacz nam, Ojcze zapomnij nam.

Zapomnij nam nasze winy, przywołaj kiedy błądzimy. Ojcze zapomnij nam.

Panie przyjmij nas, Ojcze przygarnij nas.

I w swej ojcowskiej miłości ku naszej schyl się słabości. Ojcze przygarnij nas.

4. Jezu Tyś jest światłością mej duszy, niech ciemność ma nie przemawia do mnie już.

Jezu Tyś jest światłością mej duszy, daj mi moc przyjąć dziś miłość Twą.

5. Miłosierdzia pragnę, miłosierdzia łaknę. Miłosierdzia ożywiającego, miłosierdzia Twojego. /3x/

6. Pragnę z Tobą być, pragnę modlić się, pragnę wielbić święte Imię Twe.

Ty czas dla mnie masz, kiedy szukam Cię, mój Ojcze, Boże mój.