Chrystus Jezus

 

Wołomin pażdziernik 2008

CHRYSTUS JEZUS 

         "Chrystus Jezus istniejąc w postaci, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem."

        Panie Jezu, Ty zaufałeś Bogu Ojcu i chciałeś być zależnym od Niego. Dziękujemy Ci, że my też możemy, tak jak Ty skorzystać ze sposobności, aby być od Boga zależnymi jak dzieci. Naucz nas Panie, zawierzyć Bogu własne życie.

         `Pieśń: Nie bój się, nie lękaj się. Bóg sam wystarczy.

          "Lecz( Jezus) ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi."

Panie Jezu, Ty wybrałeś postawę sługi, który spełnia z miłością i z oddaniem swoje zadania i obowiązki. Prosimy Cię, abyśmy umieli zrezygnować z naszych pragnień, by być ważnymi i lepszymi od innych. Lecz stali się podobnymi do Ciebie i ukochali postawę służby.

         Pieśń: O, Jezu cichy i pokorny, uczyń serce me według serca Twego.

          "A w tym co zewnętrzne, uznany tylko za człowieka."

Panie Jezu uznany zostałeś za człowieka. Choć przecież w Tobie objawiła się w Tobie cała pełnia człowieczeństwa, na miarę Bożych pragnień. Dopomóż nam, przyjąć postawę uniżenia, abyś Ty mógł w nas się objawić.

         Pieśń: Jezu Tyś jest światłością mej duszy, niech ciemność ma nie przemawia do mnie już.

          "( Jezus ) uniżył samego siebie stawszy się posłusznym, aż do śmierci i to śmierci krzyżowej."

Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoją mękę i uniżenie, za Twoją niezłomną wolę, aby być posłusznym Ojcu do końca. Naucz nas postępować tak jak Ty, pomimo przeciwności wewnętrznych i zewnętrznych.

         Pieśń: Niewyczerpane są łaski Twe Panie, na wieki będzie Twa miłość trwać. Zawsze świeża i nowa, świeża i nowa. Wielka jest Panie miłość Twa.

            "Dlatego też Bóg wywyższył Go nad wszystko i darował Mu Imię ponad wszekie Imię"

Panie Jezu, tylko Bóg może wywyższyć, docenić, odpłacić. On nam daje nowe imię, imię swojego dziecka. Dopomóż nam, abyśmy nie oczekiwali i nie spodziewali się uznania drugiego człowieka, lecz cieszyli się, że nasze imiona będą zapisane w niebie."

         Pieśń: Zobaczcie jak wielką miłość Ojciec ofiarował nam. Byśmy dziećmi Boga mogli być."

         "Aby na Imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich, i ziemskich, i podziemnych."

Panie Jezu, wolą Twojego Ojca jest, abyśmy do Ciebie się modlili. Dopomóż nam, byśmy umieli adorować Ciebie, aby nasze kolana zginały się do modlitwy w duchu i w prawdzie. Aby modlitwa ogarniała wszystkie sfery naszego życia.

         Pieśń: Jezus Najwyższe Imię, nasz Zbawiciel, Książe pokoju, Emanuel, Bóg jest z nami, Odkupiciel, Słowo Żywota. Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy, jedyny Ojca Syn, Umiłowany. Zgładził grzech, Baranek na wieki, królów Król i panów Pan.

         " I aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca."

Panie Jezu, prosimy Cię abyśmy umieli być miłosierni wobec innych. Aby pełne miłosierdzia były nasze myśli,mowa,wyobraźnia i uczynki. Bo wtedy na różne sposoby różnymi językami wyznajemy, że Ty jesteś Panem.

         Pieśń:

Tak pragnę być wciąż Twoim dzieckiem.Przy Tobie trwać ze wszystkich sił. I służyć Ci pokory mocą, a wielbić Cię ufnością swą.

Ref: Wejrzyj Panie na moje pragnienia wzmocnij wolę miłosierdziem swym, bo wiem dobrze, że jestem zbyt mały, by zwyciężyć zło gnębiące mnie.

Dostrzegać Cię w przyrody pięknie i słyszeć Cię w sumieniu mym. Oddawać Ci trwogę cierpienia, pójść tam, gdzie Ty chcesz posłać mnie. Ref.

Nie czynić nic dla chwały swojej, zajmować wciąż ostatni kąt. I być jak chleb dla braci moich, byś Boże Ty królować mógł. Ref.

                  

                                                               Cytaty z Listu Św. Pawła do Filipian 2, 6-11